lidské vs stroj tic-tac-toe

hlasů
-2

V těchto dnech jsem byl zápasí s minimax algoritmus a můžu říct, že jsem konečně pochopil (poděkoval na jiné místo v StackOverflow). Proto jsem otevřel editor a jsem se snažil zavést do velmi jednoduchý (není mi vinu za prosím kód: P) Tic Tac Toe, jen aby zkusit ven. vše funguje, ale funkce počítač tah mě vždycky získat -1. Nejsem tě, abys mi kód, prostě „proč“ to dělá. Jsem hledal přes kódových mnohokrát, ale nic nenašel. Kód je asi opravdu podobný jinému jednu jsem našel na webu. Zde je můj kód:

# COMPUTER AI

def computer_move():
  best_move = minimax_recurse(game_board,active_player, 0)
  print The best move is , best_move
  make_move(game_board,best_move, active_player)


  print COMPUTER MOVE DONE


def minimax_recurse(game_board,player,depth):

  winner = is_winner(game_board)
  if winner == active_player :
    return 1
  elif winner is not active_player :
    return -1
  elif len(get_move_list(game_board)) == 0 :
    return 0

  if player == player1 :
    other_player = player2
  other_player = player1

  if player == active_player :
    alpha = -1
  alpha = 1

  movelist = get_move_list(game_board)

  for move in movelist :
    board2 = game_board

    make_move(board2,move,player)

    subalpha = minimax_recurse(board2, other_player, depth + 1)

    if player == active_player :
      if depth == 0 and alpha <= subalpha:
        best_move = move

      alpha = max(alpha,subalpha)
      return alpha

    else :
      alpha = min(alpha,subalpha)
      return alpha# BOARD FUNCTIONS
game_board = ([1,2,3],[4,5,6],[7,8,9])
def print_board(board) :

  for row in board :
    print row

def make_move(game_board,player_move,active_player):

  x = 0
  y = 0
  player_move = int(player_move)
  if player_move == 1 :
    x = 0
    y = 0
  elif player_move == 2 :
    x = 0
    y = 1
  elif player_move == 3 :
    x = 0
    y = 2
  elif player_move == 4 :
    x = 1
    y = 0
  elif player_move == 5 :
    x = 1
    y = 1
  elif player_move == 6 :
    x = 1
    y = 2
  elif player_move == 7 :
    x = 2
    y = 0
  elif player_move == 8 :
    x = 2
    y = 1
  elif player_move == 9 :
    x = 2
    y = 2
  elif player_move >= 10 :
    print value is too high
    skip = False
    return board

  if game_board[x][y] == O or game_board[x][y] == X :
    print move not avaiable
    return game_board

  game_board[x][y] = active_player
  return game_board

def is_winner(board):
  for i in range (0,3) :
    if board[i][0] == player1 and board[i][1] == player1 and board[i][2] == player1 :
      return player1

    if board[i][0] == player2 and board[i][1] == player2 and board[i][2] == player2 :
      return player2

  # checking for obliqual, that's quite bad and slow check but it works
  if board[0][0] == player1 and board[1][1] == player1 and board[2][2] == player1 :
    return player1
  if board[0][0] == player2 and board[1][1] == player2 and board[2][2] == player2 :
    return player2

  if board[2][0] == player1 and board[1][1] == player1 and board[0][2] == player1 :
    return player1
  if board[2][0] == player2 and board[1][1] == player2 and board[0][2] == player2 :
    return player2

  return None


def get_move_list (game_board) :

  move = [0]

  for row in game_board :
    for i in row :
      if isinstance(i,int) == True :
        move.append(i)
  move.remove(0)
  return move# Main Loop
player1 = X
player2 = O
print_board(game_board)
while True :
  active_player = player1
  # this is for player move
  print get_move_list(game_board)
  player_move = int(raw_input(Please insert your move >>> ))
  make_move(game_board,player_move,active_player)
  print_board(game_board)

  if is_winner(game_board) == player1 :
    print Player1 is the winner
    break
  if is_winner(game_board) == player2 :
    print Player2 is the winner
    break
  print get_move_list(game_board)
  # computer time
  active_player = player2
  computer_move()
  print_board(game_board)

  if is_winner(game_board) == player1 :
    print Player1 is the winner
    break
  if is_winner(game_board) == player2 :
    print Player2 is the winner
    break
Položena 17/05/2012 v 20:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
2

Bez ladění veškerý svůj kód, ale jedna věc, která se zdá špatné, je vaše použití „best_move“ proměnná (global Neinicializované) jednak jako držák pro tah, stejně jako držák pro -1 / 0 / + 1 výsledek minimax_recurse. Takže to přepsání algoritmu MINMAX. Budete potřebovat více proměnných, jasnější inicializaci z nich, a důsledné používání.

Odpovězeno 17/05/2012 v 20:07
zdroj uživatelem

hlasů
1

Hlavní příčinou -1 vždy vrací, je, že winner is not active_playerse vrátí True, když winnerje None. Dalo by se použít proměnnou sledovat jiné (neaktivní) přehrávač, nebo můžete použít ternární operátor:elif winner is (player1 if player2 == active_player else player2)

I když to není jediný problém:

if player == active_player :   
  alpha = -1  
alpha = 1 

Že bude vždy nastavena na 1. alfa Řádky přímo nad, které mají stejný problém. Problematika variabilní pojmenování poukázal na druhou odpověď je také pravda.

Odpovězeno 17/05/2012 v 20:18
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more