Inicializace proměnné GUID

hlasů
2

Jsem pomocí VC ++ 6.0 na platformě Windows XP SP2. Já používám GUID struktury v mém kódu.

typedef struct _GUID {     // size is 16
  DWORD Data1;
  WORD  Data2;
  WORD  Data3;
  BYTE Data4[8];
} GUID;

Jak inicializovat tuto strukturu na nuly při vytváření objektu? Nebo když jsem se vytvořit objekt, co je výchozí hodnota pro členy?

Položena 07/07/2009 v 08:26
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
2

Použití standardního c knihovny:

GUID myGuid;
memset(&myGuid, 0, sizeof(GUID));

Nebo více microsoft-style způsobem:

GUID myGuid;
ZeroMemory(&myGuid, sizeof(GUID));
Odpovězeno 07/07/2009 v 08:29
zdroj uživatelem

hlasů
7
GUID newId = GUID_NULL;

Pokud nechcete dělat pole jsou inicializována a obsahovat cokoliv data byla v paměti v daném místě - to je typické pro volání, že odpadky .

Odpovězeno 07/07/2009 v 08:30
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more