Změnit odkaz na soubor Sitemap založený na tom, zda je přihlášen uživatel?

hlasů
1

Mám Sitemap, který má odkaz pro případ, kdy není uživatel přihlášen, ale když oni dělají přihlášení, spojení by se mělo změnit, například nonmember.aspx by se měl změnit na member.aspx. Tato mapa stránek je vázáno na asp: menu. Ví někdo, jak to udělat?

Položena 09/07/2009 v 21:27
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Jednoduchým řešením je mít dva uzly v mapě webu.

 1. Jeden uzel se objeví pro anonymní uživatele.
 2. Jeden uzel se objeví na Authenticated uživateli se zabezpečení přístupu

Věřím, že můžete toto nastavení jednoduše.

Konečný výsledek je stejný jako změna odkazu, ale je to jednodušší na údržbu.

Chcete-li přidat k tomu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode title="Home" url="~/" roles="*">
    <siteMapNode url="~/Member.aspx" title="Home" roles="SpecialPeople" />
    <siteMapNode url="~/Nonmember.aspx" title="Site Map" roles="HideForUsers" />
  </siteMapNode>
</siteMap>

Takže, můžete nastavit pravidlo, které zakazuje přístup k „ HideForMembers“ role pro ověřené uživatele. Je to něco podobného. ASP.NET bude mít první pravidlo nalezne shodu, takže byste měli být schopni toho dosáhnout tímto způsobem.

V opačném případě byste mohli udělat Menu_OnDataBound, a hledat pro uzel:

Protected Sub menMainDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

  Try

    Dim myPage As New Page
    Dim myPrincipal As IPrincipal
    Dim colNodes As New Collection

    myPrincipal = myPage.User

    If myPrincipal.Identity.IsAuthenticated = True Then

        Dim menNode As MenuItem

        For Each menNode In menMain.Items

          Select Case menNode.Value.ToString
            Case "Products"
              colNodes.Add(menNode)
            Case "Contact Us"
              colNodes.Add(menNode)
            Case "About Us"
              colNodes.Add(menNode)
            Case "Links"
              colNodes.Add(menNode)
          End Select

        Next

        For Each menNode In colNodes
          menMain.Items.Remove(menNode)
        Next

     End If

  Catch ex As Exception

  End Try

End Sub

zdroj

Odpovězeno 09/07/2009 v 21:33
zdroj uživatelem

hlasů
1

Níže je web.config kód hledáte:

<location path="Registration.aspx">
  <system.web>
    <authorization>
      <allow users="?" />
      <deny users="*" />
    </authorization>
  </system.web>
</location>
Odpovězeno 23/08/2009 v 04:13
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more