Vyjmutí prvku z DOM

hlasů
1

Jsem vytvořit div prvek a přidat jej do elementu body a později se snaží odstranit prvek. Tento zkrácený kód ilustruje, co se snažím dělat:

//create div
_backdropDiv = new DivElement();

//add div to body, this works as expected
window.document.query('body').elements.add(_backdropDiv);

//in some other method...
var body = window.document.query('body');

//it's odd the List<E> doesn't specify a remove method, we'll jump through some hoops...
var backdropIndex = body.elements.indexOf(_modalDiv);
body.elements.removeRange(backdropIndex, 1); //<--- NotImplementedException

Tak, nejvíce zřejmý způsob, jak jít o odstranění tohoto prvku z DOM nefunguje, protože removeRange není implementována. Měl jsem jít o to jiný způsob?

Na nepříbuzného poznámkou, proč není tam remove()metoda uvedená na List<E>? Nutnost provést dvě operace ( indexOf(), removeRange()) se zdá neohrabaný.

Položena 23/06/2012 v 06:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
6

Odpověď není zřejmá, ale zdánlivě jednoduchý. Rozhraní Node (která se rozprostírá prvek) má remove()způsob, který se odstraňuje z DOM.

_backdropDiv.remove();

Ref: http://api.dartlang.org/html/Node.html#remove

Odpovězeno 23/06/2012 v 13:06
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more