Jak svázat Sitemap na dynamicky vytvořené TreeView?

hlasů
5

Jak svázat Sitemap na dynamicky vytvořené TreeView při běhu?

Položena 02/08/2009 v 10:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
11

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

Dát zástupný na stránce:

 <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"></asp:PlaceHolder>

Nyní vytvořit TreeView a přiřadit SiteMapDataSource, který je již na stránce:

 //Code Behind
 TreeView tv1 = new TreeView();
 tv1.DataSourceID = "SiteMapDataSource1";
 PlaceHolder1.Controls.Add(tv1);

 //aspx
 <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" />

Nebo můžete přiřadit Sitemap programově:

 // Create an instance of the XmlSiteMapProvider class.
 XmlSiteMapProvider testXmlProvider = new XmlSiteMapProvider();
 NameValueCollection providerAttributes = new NameValueCollection(1);
 providerAttributes.Add("siteMapFile", "Web2.sitemap");

 // Initialize the provider with a provider name and file name.
 testXmlProvider.Initialize("testProvider", providerAttributes);

 // Call the BuildSiteMap to load the site map information into memory.
 testXmlProvider.BuildSiteMap();

 SiteMapDataSource smd = new SiteMapDataSource();
 smd.Provider = testXmlProvider;

 TreeView tv2 = new TreeView();
 tv2.DataSource = smd;
 tv2.DataBind(); //Important or all is blank
 PlaceHolder1.Controls.Add(tv2);

Nastavení Sitemap programově také umožňuje přepínání souborů na základě obchodních pravidel.

To lze provést i přes web.config:

 <configuration>
 <!-- other configuration sections -->
  <system.web>
   <!-- other configuration sections -->
   <siteMap>
    <providers>
    <add name="SiteMap1" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/Web.sitemap" />
    <add name="SiteMap2" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~/Web2.sitemap" />
    </providers>
  </siteMap>
  </system.web>
 </configuration>

a pak v aspx stránky stačí přepnout poskytovatele:

<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" SiteMapProvider="SiteMap2" />

Snad to pomůže

Odpovězeno 06/08/2009 v 10:16
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more