WPF kresba, která se táhne bez natahování pera

hlasů
6

Musím k tomu několik jednoduchých čar v rámci kontroly hranic (nebo podobně), které vždy táhnou na hranice hranice. Existuje způsob, jak protáhnout čáry jen ne však jeho pero? Bez účasti hodně C #?

V této verzi řádky protáhnout:

<Border>
  <Border.Background>
   <DrawingBrush>
     <DrawingBrush.Drawing>
      <DrawingGroup>
        <GeometryDrawing Brush=Red>
         <GeometryDrawing.Geometry>
           <GeometryGroup>
            <RectangleGeometry Rect=0,0 100,1000 />
            <LineGeometry StartPoint=0,0 EndPoint=100,1000/>
            <LineGeometry StartPoint=100,0 EndPoint=0,1000/>
           </GeometryGroup>
         </GeometryDrawing.Geometry>
         <GeometryDrawing.Pen>
           <Pen Thickness=20 Brush=Black/>
         </GeometryDrawing.Pen>
        </GeometryDrawing>
      </DrawingGroup>
     </DrawingBrush.Drawing>
   </DrawingBrush>
  </Border.Background>
</Border>

Nejlepším řešením jsem přijít s je toto:

<Border>
  <Grid>
   <Path Stretch=Fill Fill=Red Stroke=Black StrokeThickness=4 Data=M0,0 L100,0 100,1000 0,1000 z />
   <Path Stretch=Fill Stroke=Black StrokeThickness=4 Data=M 0,0 L0,0 100,1000 />
   <Path Stretch=Fill Stroke=Black StrokeThickness=4 Data=M 100,0 L100,0 0,1000 />
  </Grid>
</Border>

Ale není lepší řešení? Která nezahrnuje další mřížku?

Položena 26/08/2009 v 22:18
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
5

Udělal jsem to škálováním cestu v údajích, nikoli na vizuální složku.

 1. Umístěte cesty v plátně.
 2. Nastavit path.Data do geometrie představující data v procentech logické řady.
 3. Nastavit path.Data.Transform na ScaleTransform s a scaleY vázané na skutečné šířky a výšky.
Odpovězeno 06/12/2010 v 23:14
zdroj uživatelem

hlasů
4

Uvnitř čáry, můžete svázat šířku (nebo výšku, v závislosti na tom, jakým způsobem jsou kreslení čáry), jako u nadřazeného kontejneru, aby se dosáhlo toho, co chcete.

  <Grid x:Name="Grid" Margin="10">
    <Border BorderBrush="Black" BorderThickness="1" />
    <Line X1="0" X2="{Binding ElementName=Grid, Path=ActualWidth}" Y1="1" Y2="1" Stroke="Red" Margin="0,10,0,0" />
    <Line X1="0" X2="{Binding ElementName=Grid, Path=ActualWidth}" Y1="1" Y2="1" Stroke="Green" Margin="0,30,0,0" />
    <Line X1="0" X2="{Binding ElementName=Grid, Path=ActualWidth}" Y1="1" Y2="1" Stroke="Blue" Margin="0,50,0,0" />
  </Grid>

Edit: Tady je další způsob, jak bez použití vazba

<Border BorderBrush="Black" BorderThickness="1" >
  <Path Stroke="Red" StrokeThickness="1" Data="M0,0 1,0Z" Stretch="Fill" />
</Border>
Odpovězeno 26/08/2009 v 22:33
zdroj uživatelem

hlasů
1

Žádné, že vím. Ale pokud děláte něco opravdu extravagantní, je to opravdu není mnoho úsilí potlačit OnRendera vyvodit sami:

public class CustomBorder : Border
{
  protected override void OnRender(DrawingContext dc)
  {
    base.OnRender(dc);

    dc.DrawLine(new Pen(BorderBrush, BorderThickness.Top), new Point(0, 0), new Point(ActualWidth, ActualHeight));
  }
}

Výsledek:

zadejte popis obrázku zde

Odpovězeno 26/08/2009 v 22:25
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more