svnadmin chyba load

hlasů
4

I am prospěch chyba při pokusu o obnovení SVN převzatý z jiného počítače. Chyba je

svnadmin: Dump proud obsahuje nesprávně záhlaví (s ne ‚:‘) na

Skládka vznikla na subverze 1.5 serveru a já načítá do nového subverze 1.6 server. Byl jsem schopen nahrát několik dalších repozitářů úspěšně na nový server. Nový server je VisualSVN Server.

Položena 26/08/2009 v 22:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


5 odpovědí

hlasů
4

Pokusu o vyčištění váš dump první

grep --binary-files=text -v '^* Dumped revision' ./repository.dump > ./repository.clear-dump

pokuste se zavedením nového čistý výpis

svnadmin load /new/path/to/your/repository < ./repository.clear-dump
Odpovězeno 13/10/2010 v 03:41
zdroj uživatelem

hlasů
2

pokud vím, (nevidím skládku ..), k tomu dojde potrubím do stdout a stderr do dumpfile.

Takže byste měli znovu vypsat a jen brát stdout do souboru výpisu.

Viděls výstup zatímco dumping úložiště ( "* vyhozený revize 10", "* vyhozený Revision 11" ..etc)?

Odpovězeno 27/08/2009 v 10:00
zdroj uživatelem

hlasů
0

Měl jsem stejnou zprávu v poslední době, a nakonec se stalo, že jsem přestoupil SVN skládky pomocí FTP, aniž by výslovně žádá o binární přenosy, takže skládky byly převedeny do formátu ASCII. Vzhledem k tomu, FTP server byl stroj Windows, měl skládky byl poškozen s Windows koncích vedení. Proto moje doporučení je následující: Zkontrolujte, zda vaše linka končí. Doufám, že to pomůže alespoň trochu.

Odpovězeno 25/06/2014 v 08:29
zdroj uživatelem

hlasů
0

Chtěl jsem přidat. Měl jsem stejný problém jako Luc M. My svnadmin zatížení REPO_PATH <file.svn příkaz prostě nebude fungovat, byla chyba záhadný, nemohl jsem přijít na to. Tak jsem se snažil pomocí tar.exe z mého Cygwin znovu nainstalovat na soubor tar, které jsem měl, a aplikace Presto to fungovalo. Také jsem měl soubor tar, který byl komprimovaný, ale použil jsem WinZip extrahovat TAR a myslím, že to je poškozen.

Odpovězeno 23/08/2012 v 01:10
zdroj uživatelem

hlasů
0

Měl jsem stejný problém.

Chtěl jsem, aby import souboru s výpisem vytvořené na Linux Box. Soubor byl „tar“ a gzipped.

Můj soubor byl „tar.gz“

Použil jsem Winzip jej rozbalený a nemohl jsem jej nahrát pomocí Cygwin.

Pak jsem použil Cygwin příkaz tar -xvzfjej rozbalte a byl jsem schopen nahrát do mého nového úložiště.

Odpovězeno 11/10/2011 v 21:53
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more