Mohu přejít do mého PSDrive bez zadání „CD“?

hlasů
1

V PowerShell jsem definování nového PSDrive nazývá test. Ale když jsem psaní test:na konzoli to vyvolá chybu. Mám-li psát cd test:to funguje dobře.

Neměl bych být schopen přejít na testjednotku pouhým zadáním test:?

PS> New-PSDrive -name test -psprovider FileSystem -root C:\test

WARNING: column CurrentLocation does not fit into the display and was removed.

Name      Used (GB)   Free (GB) Provider   Root
----      ---------   --------- --------   ----
test              128.42 FileSystem  C:\test


PS> test:
The term 'test:' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:6
  + test: <<<<
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (test::String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Položena 26/08/2009 v 23:52
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
5

Musíte definovat funkci nazvanou „test:“, který volá Set-Location test:třeba takto:

function test: {Set-Location test:}

Chcete-li vidět, že to je i to, jak ostatní názvy hnací pracují zadejte následující příkazy:

cd function:
dir

Uvidíte, že další hnací aliasy byly mapovány do jejich řádné velení pomocí funkce. Takže C:je jen název funkce, která volá Set-Location C:.

Btw je cdpříkaz je jen alias Set-Location.

Odpovězeno 27/08/2009 v 00:13
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more