Výjimka zachycena

hlasů
0

Tento kód používá k práci, ale doesnt nic víc. Použil jsem zarážku, a po tomto řádku: Dim jpeg As Image = Image.GetInstance(test.jpg)to prostě nespustí už kód.

Imports System
Imports System.IO
Imports iTextSharp.text
Imports iTextSharp.text.pdf

Public Class Form1

  Public Sub New1()
    Directory.SetCurrentDirectory(C:\Users\alex\Desktop\) '
    Console.WriteLine(Chapter 6 example 1: Adding a Wmf, Gif, Jpeg and Png-file using urls)
    Dim document As Document = New Document
    Try
      PdfWriter.GetInstance(document, New FileStream(Chap060112.pdf, FileMode.Create))
      document.Open()

      Dim jpeg As Image = Image.GetInstance(test.jpg)      
      document.Add(jpeg)

    Catch de As DocumentException
      Console.Error.WriteLine(de.Message)
    Catch ioe As IOException
      Console.Error.WriteLine(ioe.Message)
    End Try
    document.Close()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    New1()
    End
  End Sub

End Class
Položena 27/08/2009 v 00:52
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


4 odpovědí

hlasů
1

Zkuste házení další "Catch ex jako výjimka" před "End Try". Je možné, že se snaží chytit špatný výjimku.

Odpovězeno 27/08/2009 v 01:00
zdroj uživatelem

hlasů
1

Udělejte to, aby viděli, co výjimka je hozen.

Catch e As Exception
  Console.WriteLine(e.GetType().Name)
  Console.WriteLine(e.Message)
 End Try
Odpovězeno 27/08/2009 v 01:00
zdroj uživatelem

hlasů
1

 Dim jpeg As Image = Image.GetInstance("test.jpg")  

Je pravděpodobné, že házení typ výjimky nejste manipulaci.

zkuste přidat

Catch e As Exception
  Console.Error.WriteLine(e.Message)

To je jen pro když účely ladění, a chtěl bych nahradit výjimka se skutečným typem tou výjimkou, že se hodil. Obecně lze říci, že je to hodně špatný nápad, aby se chytit System.Exception

Odpovězeno 27/08/2009 v 00:59
zdroj uživatelem

hlasů
1

Je to hodit výjimku, která není ani DocumentException ani IOException?

Odpovězeno 27/08/2009 v 00:58
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more