Jak mohu nechat své UserControls používají stejné styly jako App.xaml?

hlasů
1

Mám UserControl s ohraničením prvku v tom, že chci styl s konkrétní pohraniční stylu. Sestavuje ale nenastartuje, dávat XamlParseException, řka: „Nelze najít zdroj ...“

Existuje způsob, jak to udělat?

Dík.

App.xaml:

<cal:CaliburnApplication x:Class=WahnamProgressTracker.App
xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
xmlns:cal=http://www.caliburnproject.org
xmlns:Converters=clr-namespace:WahnamProgressTracker.Converters;assembly=WahnamProgressTracker
xmlns:Model=clr-namespace:WahnamProgressTracker.Model>
<Application.Resources>
  <Style x:Key=FancyBorder
      TargetType={x:Type Border}>
    <Setter Property=Margin Value=0,0,0,8/>
    <Setter Property=Padding Value=8/>
    ...
  </Style>
</Application.Resources>

MainView.xaml:

<Window x:Class=WahnamProgressTracker.Views.MainView
xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
xmlns:cal=http://www.caliburnproject.org
xmlns:uc=clr-namespace:WahnamProgressTracker.UserControls
MinHeight=500 MinWidth=800>

<DockPanel>
  <uc:MainViewMenu x:Name=menu
           DockPanel.Dock=Top />

  <StatusBar x:Name=quoteBar          
        DockPanel.Dock=Bottom>
    <TextBlock Text={Binding Path=Quote.Text, Mode=OneWay} />
  </StatusBar>

  <uc:MainViewNavigation x:Name=navigationBar
              DockPanel.Dock=Left />

  <uc:ProgressGraph x:Name=graph />
</DockPanel>

MainViewNavigation.xaml (kontrola uživatele):

<UserControl x:Class=WahnamProgressTracker.UserControls.MainViewNavigation
  xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
  xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml>

  <Border Style={StaticResource FancyBorder}>
    ...    
  </Border>  
</UserControl>
Položena 27/08/2009 v 01:08
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Můžete přidat vzorek toho, co máte na mysli? Jediný případ, kdy může váš problém nastat, je-li je vytvořen Řízení uživatelských a potom poskytnutý mimo vizuální stromu vaší aplikace.

Níže uvedená XAML pracuje pro mě:

App.xaml:

<Application x:Class="WpfApplication1.App"
         xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
         StartupUri="Window1.xaml">
  <Application.Resources>
    <Style TargetType="{x:Type TextBlock}" x:Key="myStyle">
      <Setter Property="Foreground" Value="Green" />
      <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" />
    </Style>
  </Application.Resources>
</Application>

Window1.xaml:

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:local="clr-namespace:WpfApplication1"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Window1" Height="300" Width="300">
  <Grid>
    <local:UserControl1 />
  </Grid>
</Window>

UserControl1.xaml:

<UserControl x:Class="WpfApplication1.UserControl1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Height="300" Width="300">
  <Grid>
    <TextBlock Style="{StaticResource myStyle}">HEY!</TextBlock>
  </Grid>
</UserControl>
Odpovězeno 27/08/2009 v 01:23
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more