java ke konverzi Python: x509 / DSA / sha1withdsa crypto howto?

hlasů
2

Mám následující kód v jazyce Java, které jsem se snaží převést do pythonu, a nejsem si jistý, jak to udělat:

import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Signature;

byte[] key = KeyReader.read(filestream) 
  //KeyReader.read(inputstream) just reads in the bytes 1 at a time from the filestream
X509EncodedKeySpec pubKey = new X509EncodedKeySpec(key);
KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(DSA);

PublicKey pub = keyFactory.generatePublic(pubKey);

Signature signature = Signature.getInstance(SHA1withDSA);
signature.initVerify(pub)
signature.update(a_byte_string) //doesn't matter

Jsem trochu ztratil, jak to udělat v Pythonu. Konkrétně se jedná o SHA1withDSA část. Já prostě nevím dost o python šifrovacími knihovnami (m2crypto, abych byl přesný) mapovat funkce (ani nemohl jsem najít nějaké slušné writeups o tom, jak to udělat).

Položena 27/08/2009 v 03:22
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Nemám přesně pochopit kód v jazyce Java, ale je to to, co se snažíte dělat?

from M2Crypto import X509

x509 = X509.load_cert(filename)
assert x509.verify() == 1
Odpovězeno 18/09/2009 v 00:33
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more