Jak se dostat na hodnotu datafieldtext nebo selectedtext na selectlist v ASP.NET MVC?

hlasů
0

No javascript \ AJAX je třeba použít.

Položena 27/08/2009 v 03:34
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
2

Třída níže používá odraz dostat text pro vybranou hodnotu v seznamu. Několik vybrané položky seznamu nejsou podporovány.

using System.Web.Mvc;

/// <summary>
/// Provides a set of static methods for getting the text for the selected value within the list.
/// </summary>
public static class SelectListExtensions
{
  /// <summary>
  /// Gets the text for the selected value.
  /// </summary>
  /// <param name="list">The list.</param>
  /// <returns></returns>
  public static string GetSelectedText(this SelectList list)
  {
    foreach(var item in list.Items)
    {
      var dataValuePropertyInfo = item.GetType().GetProperty(list.DataValueField);
      var itemValue = dataValuePropertyInfo.GetValue(item, null);

      if(itemValue != null && itemValue.Equals(list.SelectedValue))
      {
        var textValuePropertyInfo = item.GetType().GetProperty(list.DataTextField);
        return textValuePropertyInfo.GetValue(item, null) as string;
      }
    }

    return null;
  }
}
Odpovězeno 20/04/2010 v 13:09
zdroj uživatelem

hlasů
0

Dobře, pokud budete stavět seznamu v kódu za sebou a dát každé možnosti jedinečný identifikátor, pak si můžete dát tento identifikátor a vzít si jej s položkou v kódu a tím textem.

Tak;

public class MonthlyItemsFormViewModel
{
 public SelectList Months;
 public string SelectedMonth {get;set;}
}

pak;

public ActionResult Index()
{
 MonthlyItemsFormViewModel fvm = new MonthlyItemsFormViewModel();
 FillData(fvm, DateTime.Now);
 return View(fvm);
}

A pak;

private void FillData(MonthlyItemsFormViewModel fvm, DateTime SelectedMonth)
{
 List<string> months = DateTime.Now.MonthList(DateTime.Now);
 fvm.Months = new SelectList(months, fvm.SelectedMonth);
}

Pak se podle vašeho názoru;

<% using (Html.BeginForm()) { %>
 <%=Html.DropDownList("selectedMonth", Model.Months) %>
<%} %>

Pak na sloupku dozadu;

[AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
public ActionResult Index(FormCollection collection)
{
 MonthlyItemsFormViewModel fvm = new MonthlyItemsFormViewModel();
 UpdateModel(fvm);
 FillData(fvm, DateTime.Parse(DateTime.Now.Year.ToString() + " " + fvm.SelectedMonth + " 01"));
 return View(fvm);
}

Je to v kódu na sloupku dozadu, které můžete chytit zvolenou hodnotu z FVM a pak si vzít tuto hodnotu až s položkou ve vašem seznamu select.

Tento kód zvedl přímo z mého kódu, takže může být nutné upravit tak, aby vyhovovaly vaší situaci.

Dává tohle smysl?

Odpovězeno 27/08/2009 v 04:59
zdroj uživatelem

hlasů
0

Nějaký kód na to, co jste se pokusili by se hodilo tady kurozakura.

Mezitím;

Pokud jste povinni svůj pohled na model pak můžete použít UpdateModel k získání hodnoty zpět.

Takže pokud jste se vážou na třídu nazvanou Uživatel pak;

User myUser = new User;
TryUpdateModel(myUser);

Pokud jste není vázána to pak použít techniku ​​Eduardo a použít něco podobného;

public ActionResult MyViewsAction(FormCollection collection)
{
 string a = collection["selectListCtrlname"];
}
Odpovězeno 27/08/2009 v 04:21
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more