Jak se připojit slot pro signalizaci QProcess :: začal () v Qt?

hlasů
0

Edit: Vyřešeno.

Ahoj, já začínám s Qt, snažím se připojit slot signalizovat QProcess::started(), ale nemůže. QObject::connect()vrací false.

Napadá vás, co dělám špatně?

Zde je část kódu:


class foo : public QObject
{   
 public:
  QProcess *process;

 public slots:
  void process_started();
}

foo::foo()
{
 process = new QProcess();
 bool status = QObject::connect( process, SIGNAL( started() ), this, SLOT( process_started() ) );
 // status is false, meaning the slot and signal couldn't be connected
}

Vím, že tento proces úspěšně spustí, protože jsem se snažil process->WaitForStarted(), a to vrátí true. Ale dal jsem zarážku u otvoru foo::process_started()a nikdy dostane hit. Co je to tady za problém? Dík!

Položena 27/08/2009 v 03:45
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
6

Jste zapomněli dát Q_OBJECTv deklaraci třídy. Bez této klíčové slovo, mocneví, že je třeba vytvářet metaobject informace o své třídě.

Odpovězeno 27/08/2009 v 03:58
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more