Vypsat všechny složky v adresáři

hlasů
5

Nedaří se mi najít způsob, jak to udělat, google se mi selhává!

Prosím, pomozte, děkuji!

Položena 27/08/2009 v 04:12
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
13

Zkuste to:

Imports System
Imports System.IO

Class Program
  Shared Sub Main()
    For Each Dir As String In Directory.GetDirectories("c:\Program Files")
      Console.WriteLine(Dir)
    Next
  End Sub
End Class

Já jsem za použití Directory.GetDirectoriesmetody, která vrací pole řetězců, jeden pro každý podadresář adresáře I poskytovat jako parametr této metody.

Odpovězeno 27/08/2009 v 04:16
zdroj uživatelem

hlasů
4
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo("path");

di.GetDirectories();
Odpovězeno 27/08/2009 v 04:17
zdroj uživatelem

hlasů
0
di = New DirectoryInfo(path)

rgFiles = di.GetFiles("*.*", IO.SearchOption.AllDirectories)

For Each fi As FileInfo In rgFiles
  If CheckIfExist(fi.FullName.ToString.Replace("\" & fi.Name, "")) = False Then
    ListBox1.Items.Add(fi.FullName.ToString.Replace("\" & fi.Name, ""))
  End If
Next

Public Function CheckIfExist(ByRef Path As String) As Boolean
  Dim RetVal As Boolean = False

  For Each LI As String In ListBox1.Items
    If LI.ToString = Path Then
      RetVal = True
      Return RetVal
      Exit Function
    End If
  Next
  Return RetVal
End Function
Odpovězeno 05/09/2012 v 13:51
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more