Blackberry - Vlastní velikost EditField

hlasů
1

Snažím se dát dohromady dialog, který by měl vypadat takto:

Vyplňte níže uvedených oblastech
_______________ líbí ____________________

kde „_“ linie jsou na EditFields.

Já jsem se držet všechna pole v HorizontalFieldManager, které jsem přidat do dialogového okna. Bohužel, první EditField spotřebuje veškerý prostor na prvním řádku. Zkoušel jsem přepsat metody getPreferredWidth () z EditField tím, že vytvoří svůj vlastní třídu rozkládající BasicEditField, ale neměl úspěch.

Určitě tam musí být jednoduchý způsob, jak přinutit určité velikosti pro editační pole. Co jsem chybí?

Položena 27/08/2009 v 04:13
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
5

Stejně jako DaveJohnston řekl:

class LikesHFManager extends HorizontalFieldManager {
  EditField mEditFieldLeft;
  LabelField mLabelField;
  EditField mEditFieldRight;
  String STR_LIKES = "likes";
  int mLabelWidth = 0;
  int mEditWidth = 0;
  int mOffset = 4;

  public LikesHFManager() {
    mEditFieldLeft = new EditField();
    mLabelField = new LabelField(STR_LIKES);
    mEditFieldRight = new EditField();

    mLabelWidth = mLabelField.getFont().getAdvance(STR_LIKES);
    int screenWidth = Display.getWidth();
    mEditWidth = (screenWidth - mLabelWidth) >> 1;
    mEditWidth -= 2 * mOffset;

    // calculate max with of one character
    int chMaxWith = mEditFieldLeft.getFont().getAdvance("W");
    // calculate max count of characters in edit field
    int chMaxCnt = mEditWidth / chMaxWith;

    mEditFieldLeft.setMaxSize(chMaxCnt);
    mEditFieldRight.setMaxSize(chMaxCnt);

    add(mEditFieldLeft);
    add(mLabelField);
    add(mEditFieldRight);
  }

  protected void sublayout(int maxWidth, int maxHeight) {

    int x = 0;
    int y = 0;

    int editHeight = mEditFieldLeft.getPreferredHeight();
    int labelHeight = mLabelField.getPreferredHeight();

    setPositionChild(mEditFieldLeft, x, y);
    layoutChild(mEditFieldLeft, mEditWidth, editHeight);
    x += mEditWidth;
    x += mOffset;

    setPositionChild(mLabelField, x, y);
    layoutChild(mLabelField, mLabelWidth, labelHeight);
    x += mLabelWidth;
    x += mOffset;

    setPositionChild(mEditFieldRight, x, y);
    layoutChild(mEditFieldRight, mEditWidth, editHeight);
    x += mEditWidth;

    setExtent(x, Math.max(labelHeight, editHeight));
  }
}
Odpovězeno 30/08/2009 v 07:38
zdroj uživatelem

hlasů
4

Zkuste subclassing HorizontalFieldManager a přepsat metody sublayout:

protected void sublayout(int maxWidth, int maxHeight) { }

V této metodě je třeba volat setPositionChild () a layoutChild () pro každou komponentu, kterou přidáváte, takže můžete řídit umístění a velikost každého z nich.

Měli byste také přepsat metody rozložení jednotlivých komponent a volání

setExtent(getPreferredWidth(), getPreferredHeight()); 

Tento využije svého provádění getPreferred ... metod jste již napsali.

Snad to pomůže.

Odpovězeno 27/08/2009 v 16:11
zdroj uživatelem

hlasů
0

V návaznosti na Maxe Gontar roztokem, mělo by to řešit obecný problém přiřazování šířku sub Fields of HorizontalFieldManagers:

import net.rim.device.api.ui.container.*;
import net.rim.device.api.ui.*;

public class FieldRowManager extends HorizontalFieldManager {
  public FieldRowManager(final long style)
  {
    super(style);
  }
  public FieldRowManager()
  {
    this(0);
  }

  private SubField FirstSubField = null;
  private SubField LastSubField = null;
  private static class SubField
  {
    public final Field Field;
    public final int Width;
    public final int Offset;
    private SubField Next;
    public SubField(final FieldRowManager container, final Field field, final int width, final int offset)
    {
      Field = field;
      Width = width;
      Offset = offset;

      if (container.LastSubField == null)
      {
        container.FirstSubField = this;
      }
      else
      {
        container.LastSubField.Next = this;
      }
      container.LastSubField = this;
    }
    public SubField getNext()
    {
      return Next;
    }
  }

  public void add(final Field field)
  {
    add(field, field.getPreferredWidth());
  }
  public void add(final Field field, final int width)
  {
    add(field, width, 0);
  }
  public void add(final Field field, final int width, final int offset)
  {
    new SubField(this, field, width, offset);
    super.add(field);
  }

  protected void sublayout(final int maxWidth, final int maxHeight)
  {
    int x = 0;
    int height = 0;
    SubField subField = FirstSubField;
    while (subField != null)
    {
      final Field field = subField.Field;
      final int fieldHeight = field.getPreferredHeight();
      this.setPositionChild(field, x, 0);
      this.layoutChild(field, subField.Width, fieldHeight);
      x += subField.Width+subField.Offset;
      if (fieldHeight > height)
      {
        height = fieldHeight;
      }

      subField = subField.getNext();
    }
    this.setExtent(x, height);
  }
}

Stačí zavolat na přetížení tohoto způsobu doplňku určit šířku a ofsetovou prostor před další pole. Ačkoli toto neumožňuje mazání / výměna polí.

Je mrzuté, že společnost RIM neposkytuje tuto funkci ve standardní knihovně. HorizontalFieldManager měli jen pracovat tímto způsobem.

Odpovězeno 19/03/2010 v 20:27
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more