Trim poslední 4 znaky z řetězce?

hlasů
11

Jak mohu zkrátit MyString být myStr?

Díky, Google se nepodařilo znovu :(

Položena 27/08/2009 v 04:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


4 odpovědí

hlasů
27
YourString.Left(YourString.Length-4)

nebo:

YourString.Substring(0,YourString.Length-4) 
Odpovězeno 27/08/2009 v 04:46
zdroj uživatelem

hlasů
7

Rob odpověď je většinou správné, ale retezec řešení selžou, když řetězec obsahuje méně než 4 znaky v něm. V případě, že délka přejde za koncem řetězce výjimka bude vyvolána. Tyto opravy, které vydávají

Public Function TrimRight4Characters(ByVal str As String) As String
 If 4 > str.Length Then
  return str.SubString(4, str.Length-4)
 Else
  return str
 End if
End Function
Odpovězeno 27/08/2009 v 20:54
zdroj uživatelem

hlasů
6

C#

string s = "MyString";
Console.WriteLine(s.Substring(0, s.Length - 3));

vb.net

dim s as string
s = "MyString"
Console.WriteLine(s.Substring(0, s.Length - 3))

vb.net (s funkcemi VB6 styl)

dim s as string
s = "MyString"
Console.WriteLine(Mid(s, 1, len(s) - 3))
Odpovězeno 27/08/2009 v 04:59
zdroj uživatelem

hlasů
1

To je to, co jsem použil v mém programu (VB.NET):

  Public Function TrimStr(str As String, charsToRemove As String)
    If str.EndsWith(charsToRemove) Then
      Return str.Substring(0, str.Length - charsToRemove.Length)
    Else
      Return str
    End If
  End Function

Používání:

Dim myStr As String = "hello world"
myStr = TrimStr(myStr, " world")

Toto je moje první odpověď. Doufám, že to někomu pomůže. Neváhejte a downvote, pokud se vám nelíbí tuto odpověď.

Odpovězeno 25/10/2016 v 23:57
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more