XAML - Vazba na DataContext a použití konvertoru?

hlasů
16

Vázat se na aktuální DataContext v XAML, můžete použít:

<TextBlock Text={Binding} />

Jak to děláte s použitím převodník v mixu? Následující práce, když máte majetek na cestě:

<TextBlock Text={Binding MyProperty,Converter={StaticResource converter}} /> 

Ale nechci to udělat; Já jen chci, aby se vážou k DataContext a ne datacontext.MyProperty pokud se dostanete to, co mám na mysli.

Položena 27/08/2009 v 04:50
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
30

Jednoduše vynechat cestu:

<TextBlock Text="{Binding Converter={StaticResource converter}}" />

Ah čekat - Všiml jsem si, vaše otázka je označen Silverlight. Znamená to nefunguje v Silverlight? Pokud tomu tak není, může být nutné použít rozšířenou syntaxi:

<TextBlock>
    <TextBlock.Text>
        <Binding Converter="{StaticResource converter}" />
    </TextBlock.Text>
</TextBlock>
Odpovězeno 27/08/2009 v 04:54
zdroj uživatelem

hlasů
1

Dot znamení také DataContext Vazba pro vývojáře SL

<TextBlock Text="{Binding Path=.,Converter={StaticResource converter}}" />
Odpovězeno 08/12/2014 v 10:53
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more