přístup k základní třídy primitivní v pythonu

hlasů
2

Snažím se odvodit třídu z python primitivního, plováku, za účelem tisku jinou repr řetězec, když je vytisknout.

Jak mohu získat přístup podkladová data z odvozené třídy, když jsem to udělat?

Zde je zjednodušený příklad toho, co se snažím dělat:

class efloat(float):
  def __repr__(self):
    return here's my number: %s % str(WHAT CAN I PUT HERE???)

Ok, díky lidi! Myslím, že si to teď. Zde je hotový třída pro každého, kdo je zvědavý:

import math

class efloat(float):
  efloat(x) -> floating point number with engineering representation when printed
    Convert a string or a number to a floating point number, if possible.
    When asked to render itself for printing (via str() or print) it is normalized
    to engineering style notation at powers of 10 in multiples of 3
    (for micro, milli, kilo, mega, giga, etc.)    
  

  def _exponent(self):  
    if self == 0.0:
      ret = 0
    else:
      ret = math.floor(math.log10(abs(self)))
    return ret

  def _mantissa(self):
    return self/math.pow(10, self._exponent())

  def _asEng(self):
    shift = self._exponent() % 3

    retval = %3.12ge%+d % (self._mantissa()*math.pow(10, shift), self._exponent() - shift)
    return retval

  def __str__(self):
    return self._asEng()

  def __repr__(self):
    return str(self)

  def __add__(self, x):
    return efloat(float.__add__(self, float(x)))

  def __radd__(self, x):
    return efloat(float.__add__(self, float(x)))

  def __mul__(self, x):
    return efloat(float.__mul__(self, float(x)))

  def __rmul__(self, x):
    return efloat(float.__mul__(self, float(x)))

  def __sub__(self, x):
    return efloat(float.__sub__(self, float(x)))

  def __rsub__(self, x):
    return efloat(float.__rsub__(self, float(x)))

  def __div__(self, x):
    return efloat(float.__div__(self, float(x)))

  def __rdiv__(self, x):
    return efloat(float.__rdiv__(self, float(x)))

  def __truediv__(self, x):
    return efloat(float.__truediv__(self, float(x)))

  def __rtruediv__(self, x):
    return efloat(float.__rtruediv__(self, float(x)))

  def __pow__(self, x):
    return efloat(float.__pow__(self, float(x)))

  def __rpow__(self, x):
    return efloat(float.__rpow__(self, float(x)))

  def __divmod__(self, x):
    return efloat(float.__divmod__(self, float(x)))

  def __neg__(self):
    return efloat(float.__neg__(self))

  def __floordiv__(self, x):
    return efloat(float.__floordiv__(self, float(x)))
Položena 27/08/2009 v 05:32
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
4

Pokud nechcete přepsat __str__, že bude i nadále přístup k základní metodu, a tudíž:

class efloat(float):
  def __repr__(self):
    return "here's my number: %s" % self

bude pracovat. Obecněji řečeno, můžete použít self+0, self*1nebo jakákoliv jiná manipulace s identitou, které jste není explicitně přepsat; pokud jim překonala vše, nejhorší případ, float.__add__(self, 0)nebo podobně.

Odpovězeno 27/08/2009 v 05:35
zdroj uživatelem

hlasů
2

Můžete volat metody základní třídy, přístupem je pryč základní třídy, aby si nevázaného metodu a volat jim sebe:

class myfloat(float):
  def __str__(self):
    return "My float is " + float.__str__(self)

print(myfloat(4.5))
Odpovězeno 27/08/2009 v 09:42
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more