Jak získám obsah HTTP požadavku v Ruby?

hlasů
12

V PHP Mohu to následujícím způsobem:

$request = http://www.example.com/someData;
$response = file_get_contents($request);

Jak bych to samé v Ruby (nebo nějaký způsob Rails?)

Byl jsem googling za půl hodiny a přijde úplně krátká.

Položena 27/08/2009 v 05:46
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


4 odpovědí

hlasů
19

Standardní balíček knihovna open-urije to, co jste po:

require 'open-uri'
contents = open('http://www.example.com') {|io| io.read}
# or
contents = URI.parse('http://www.example.com').read
Odpovězeno 27/08/2009 v 16:03
zdroj uživatelem

hlasů
10
require 'net/http'
Net::HTTP.get(URI.parse('http://www.example.com/index.html'))

Nejste si jisti, proč jsem nenašel tomu dojde dříve. Ledaže by to lepší způsob, jdu s tím!

Odpovězeno 27/08/2009 v 06:00
zdroj uživatelem

hlasů
0

Použití čistého knihovny / http, jak je uvedeno:

require 'net/http'

response = Net::HTTP.get_response('mysite.com','/api/v1/messages')
p response.body
Odpovězeno 11/06/2011 v 09:50
zdroj uživatelem

hlasů
0

Podle vašeho názoru pokus

<%= request.inspect %>
Odpovězeno 27/08/2009 v 05:52
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more