Používání Runnable rozhraní v programu apletu?

hlasů
-1

Jsem na rozvoj zvukový záznam applet.Here je kód

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.IOException;
import java.io.File;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;
import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.AudioFileFormat;

/*<applet code=PlaySoundApplet.class height=400 width=400></applet> */
public class PlaySoundApplet extends Applet implements ActionListener,Runnable
{
  private volatile Thread PlaySound = null;
   TargetDataLine   m_line;
   AudioFileFormat.Type  m_targetType;
   AudioInputStream  m_audioInputStream;
   File      m_outputFile;  
  Button play,stop,Record;
  AudioClip audioClip;
  PlaySoundApplet recorder;
    Runnable r;

  public PlaySoundApplet(TargetDataLine line,AudioFileFormat.Type targetType,File file)
  {
    m_line=line;
    m_targetType = targetType;
    m_outputFile = file;
    m_audioInputStream = new AudioInputStream(line);
  }
  public PlaySoundApplet()
  {

  }


 public void init()
 {
  recorder = null;
  play = new Button( Play in Loop );
  add(play);
  play.addActionListener(this);
  stop = new Button( Stop );
  add(stop);
  stop.addActionListener(this);
  Record = new Button(Record);
  add(Record);
  Record.addActionListener(this);
  audioClip = getAudioClip(getCodeBase(), sample.wav);
 }

 public void actionPerformed(ActionEvent ae)
 {
  Button source = (Button)ae.getSource();
  if (source.getLabel() ==  Play in Loop )
  {
   audioClip.play();
  }
  else if(source.getLabel() ==  Stop )
  {
   audioClip.stop();
  }
  else if(source.getLabel() == Record)
  {
    System.out.println(debug 1);
    String strFilename = D:\\krishna\\sample.wav;
    File  outputFile = new File(strFilename);
    System.out.println(debug 2);
    AudioFormat audioFormat = new AudioFormat(AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED,44100.0F, 16, 2, 4, 44100.0F, false);
    DataLine.Info  info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, audioFormat);
    TargetDataLine targetDataLine = null;
    try
    {
      targetDataLine = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info);
      targetDataLine.open(audioFormat);
    }
    catch (LineUnavailableException e)
    {
      System.out.println(unable to get a recording line);
      e.printStackTrace();
      System.exit(1);
    }
    AudioFileFormat.Type  targetType = AudioFileFormat.Type.WAVE;
    System.out.println(debug 3);
    PlaySoundApplet another = new PlaySoundApplet(targetDataLine,targetType,outputFile);
    new Thread(another).start();
   }
 }
 public void run()
 {
  try
    {
    System.out.println(debug 5);
    AudioSystem.write(m_audioInputStream,m_targetType,m_outputFile);
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
 }

Tento program funguje pro přehrávání. Ale při nahrávání by měl současně zapisovat do souboru sample.wav. kde dělám špatně?

dík

Krišna

Položena 27/08/2009 v 05:49
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Musíte zabalit soubor kód v privilegované bloku kódu Ve výchozím stavu v karanténě, aby si soubor IO oprávnění, musíte vyvolat volání přes accesscontroller.

Zde je příklad.

 final String location = "D:\\krishna\\sample.wav"
 File f = (File) AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
  {
    public Object run()
    {
      File outputFile = new File(location);
      return outputFile;
    }
  });
Odpovězeno 31/08/2009 v 18:14
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pokusu o zápis do souboru z applet - to sandboxed.

Odpovězeno 27/08/2009 v 06:22
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more