Jak nahrát pluginy v .NET?

hlasů
26

Rád bych, aby nějaký způsob tvorby dynamicky načítaných pluginy ve svém softwaru. Typický způsob, jak to udělat, je pomocí LoadLibrary funkce WinAPI načíst dll a volání GetProcAddress získat ukazatel na funkci uvnitř této dll.

Moje otázka je, jak mohu dynamicky načíst plugin v C # /. Net aplikace?

Položena 18/08/2008 v 08:34
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


7 odpovědí

hlasů
28

Jak .NET 3.5 je tu byla přijata, pečený-in způsob, jak vytvořit a nahrát pluginy z aplikace .NET. Je to všechno v System.AddIn názvů. Pro více informací se můžete podívat na tento článek na webu MSDN: Doplňky a rozšiřitelnost

Odpovězeno 18/08/2008 v 09:07
zdroj uživatelem

hlasů
20

Následující fragment kódu (C #) konstruuje instanci jakýchkoli konkrétních tříd odvozených z Basenalezeno ve třídě knihovny (* DLL) v cestě aplikace a uloží je v seznamu.

using System.IO;
using System.Reflection;

List<Base> objects = new List<Base>();
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(Application.StartupPath);

foreach (FileInfo file in dir.GetFiles("*.dll"))
{
  Assembly assembly = Assembly.LoadFrom(file.FullName);
  foreach (Type type in assembly.GetTypes())
  {
    if (type.IsSubclassOf(typeof(Base)) && type.IsAbstract == false)
    {
      Base b = type.InvokeMember(null,
                    BindingFlags.CreateInstance,
                    null, null, null) as Base;
      objects.Add(b);
    }
  }
}

Edit: Třídy na něž se odvolává Matt je asi lepší volba v .NET 3.5.

Odpovězeno 18/08/2008 v 08:41
zdroj uživatelem

hlasů
8

Dynamicky Vkládání plug-inů

Informace o tom, jak dynamicky načíst sestavy .NET naleznete na tuto otázku (a mou odpověď ). Zde je kód pro nakládání vytváření AppDomaina vkládání sestavy do ní.

var domain = AppDomain.CreateDomain("NewDomainName");
var pathToDll = @"C:\myDll.dll"; 
var t = typeof(TypeIWantToLoad);
var runnable = domain.CreateInstanceFromAndUnwrap(pathToDll, t.FullName) 
  as IRunnable;
if (runnable == null) throw new Exception("broke");
runnable.Run();

Vykládání plug-inů

Typickým požadavkem rámce plugin je vyložit pluginy. Vyložit dynamicky namáhané shromáždění (např zásuvné moduly a doplňky), budete muset uvolnit jej obsahuje AppDomain. Pro více informací viz tento článek na webu MSDN na vykládání AppDomains .

pomocí WCF

Tam je přetečení zásobníku otázky a odpovědi , které popisují, jak pomocí Windows Communication Framework (WCF) k vytvoření rámce, plug-in.

Stávající Plug-In rámců

Vím, že ze dvou zásuvných rámcích:

Někteří lidé mluví o Managed rozšiřitelnost rámce (MEF) ve formě plug-in nebo add-in rámec, který to není. Více informací naleznete na této StackOverflow.com otázku a tuto StackOverflow.com otázku .

Odpovězeno 06/01/2013 v 19:56
zdroj uživatelem

hlasů
5

Jeden tip je načíst všechny pluginy a tak do vlastní AppDomain, protože kód běh může být potenciálně nebezpečný. Z vlastní AppDomain může být také použita k „filtr“ sestav a typů, které nechcete nahrát.

AppDomain domain = AppDomain.CreateDomain("tempDomain");

A načíst sestavení do domény aplikace:

AssemblyName assemblyName = AssemblyName.GetAssemblyName(assemblyPath);
Assembly assembly = domain.Load(assemblyName);

Uvolnit aplikační domény:

AppDomain.Unload(domain);
Odpovězeno 18/08/2008 v 09:09
zdroj uživatelem

hlasů
4

Ano, ++ k Mattovi a System.AddIn (dvoudílný MSDN časopis článek o System.AddIn jsou k dispozici zde a zde ). Další technologie budete chtít prohlédnout, abyste získali představu, kde by mohl být .NET Framework chystá do budoucna je spravované rozšiřitelnost Framework v současné době k dispozici ve formě CTP na CodePlex.

Odpovězeno 09/09/2008 v 23:03
zdroj uživatelem

hlasů
3

V podstatě, můžete to udělat dvěma způsoby.

Prvním z nich je importovat kernel32.dll a používání LoadLibrary a GetProcAddress, jak jste jej použít před:

[DllImport("kernel32.dll")]

internal static extern IntPtr LoadLibrary(String dllname);

[DllImport("kernel32.dll")]

internal static extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr hModule, String procname);

Druhým důvodem je, aby to v .NET způsobem: pomocí odrazu. Zkontrolujte, zda System.Reflection názvů a následujícími způsoby:

První načtení sestavení by to cesta, pak se typ (třída) z ní, že je to jméno, pak dostanete metodu třídy tím, že je to jméno znovu a nakonec volání metody s příslušnými parametry.

Odpovězeno 18/08/2008 v 08:44
zdroj uživatelem

hlasů
2

Tento článek je trochu starší, ale stále použitelné pro vytvoření rozšiřitelnosti vrstvy ve vaší aplikaci:

Umožňují uživatelům přidávat Funkčnost .NET aplikací pomocí makra a Plug-Ins

Odpovězeno 18/08/2008 v 19:32
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more