Jak vyrobit najít vrátit cíl symbolického odkazu v HPUX?

hlasů
2

Chci provést příkaz find, ale chci to vrátit cíl namísto symbolického odkazu itselft.

Je to možné udělat v systému HP-UX?

Například, s:

security -> /dev/vg_irp_ist/rlv_IRP1_security

Chci se vrátit /dev/vg_irp_ist/rlv_IRP1_security, a nikoli security.

Položena 26/03/2013 v 12:10
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
3

#!/bin/ksh
 name=$(find /path/to/dir -type l -name whatever -exec ls -l {} \; |awk -F '>' '{print $2}')

HPUX nemá readlink příkaz. Pokud máte GNU coreutils nainstalován použijte readlink. V opačném případě jste uvízl s výše uvedeným.

Toto je verze backwrds - vzhledem k jejímu souboru vypadat přes odkazy ji najít. POZOR relativních cest ve spojení: IE,../../foo/filename

export filename="xz.exe"
find . -type l -exec ls -l {} \; | 
     awk '{print $(NF)}') | grep -q "$filename" && echo $val
Odpovězeno 26/03/2013 v 13:12
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more