hledá pro ASP.NET navigace v menu editoru se zdrojovým kódem

hlasů
0

web-based, takže jej lze používat i uživatelé, a doufejme, že pomocí třídy SQLSiteMapProvider což umožňuje úsporu sitemap v databázi SQL namísto XML.

Položena 03/01/2010 v 10:10
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Můžete si vytvořit menu pomocí následující nebo podobný kód. Další podrobnosti jsou zde v následujících výuka v Asp.Net Můžete upravit tento blok kódu a používat SQLSiteMapProvider namísto SiteMapDataSource

<div id="navigation">
  <ul>
    <li><asp:HyperLink runat="server" ID="lnkHome"
     NavigateUrl="~/Default.aspx">Home</asp:HyperLink></li>

    <asp:Repeater runat="server" ID="menu"
     DataSourceID="SiteMapDataSource1">
      <ItemTemplate>
        <li>
          <asp:HyperLink runat="server"
          NavigateUrl='<%# Eval("Url") %>'>
          <%# Eval("Title") %></asp:HyperLink>
        </li>
      </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
  </ul>

  <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1"
   runat="server" ShowStartingNode="false" />
</div>
Odpovězeno 03/01/2010 v 18:12
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more