Snažím se pochopit, ListBoxu hodnoty Přenos / položky s relací.

hlasů
0

Na můj první straně mám dvě listboxy pro filmy a Snacks

Nazývají se lbDisplay pro filmy a lbSelected pro občerstvení .

V současné době jsem pomocí funkce „Přejít do nákupního košíku“, který má následující kód:

Session[lbSelectedMovies] = lbDisplay;
Session[lbSelectedSnacks] = lbSelected;
Response.Redirect(RingU6POSReview.aspx);

na přesměrované stránce dva listboxes že chci dané hodnoty přenést do nazývají lbRvMovies a lbRvSnacks

Stránka se nazývá RingU6POSReview.aspx

Může mi někdo pomoci pochopit, jak převést hodnoty, když jsem přesměrovat zákazníka?

Položena 18/03/2014 v 07:17
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Na 2. stránce, že máte další pole seznamu (řekněme ListBox1), ke kterému chcete přiřadit předané hodnoty pak použít některý z násl. 3 metody:

  ListBox ListBox1 = null;

    ListBox1 = Session["lbSelectedMovies"] as ListBox;

NEBO

ListBox ListBox1 = new ListBox();    
  foreach (ListItem Item in ((ListBox)(Session["lbSelectedMovies"])).Items)
  {     
    ListBox1.Items.Add(new ListItem(Item.Text, Item.Value));
  }

NEBO

ListBox1.Items.AddRange((ListItem[])Session["lbSelectedMovies"]);
Odpovězeno 18/03/2014 v 07:30
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more