ASP.NET MVC Google Sitemap z ContentResult - Nesprávné namespace

hlasů
1

Vytvořil jsem soubor Sitemap generovaného ContentResult ale Google stále mi říká můj názvů je nesprávná. Nějaké nápady?

Můj kód:

public ContentResult Index()
  {
    //Build RSS for sitemap
    XNamespace ns = http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9;
    const string url = http://www.openarmssoberliving.com/{0};
    var encoding = Response.ContentEncoding.WebName;
    var items = _pagesRepos.Pages.OrderBy(p => p.Id).ToList();
    items.Add(new Page { Title = Contact Us, Slug = ContactUs, LastModified = items[0].LastModified });
    var sitemap = new XDocument(new XDeclaration(1.0, encoding, null),
      new XElement(ns + urlset,
        from item in items
        select
        new XElement(ns + url,
          new XElement(ns + loc, string.Format(url, (item.Id != 1) ? item.Slug : )),
          new XElement(ns + lastmod, String.Format({0:yyyy-MM-dd}, item.LastModified)),
          new XElement(ns + changefreq, monthly),
          new XElement(ns + priority, 0.5)
         )
        )
       );
    return Content(<?xml version=\1.0\ encoding=\UTF-8\?>\n + sitemap, text/xml);
  }

Výstup: http://www.openarmssoberliving.com/Sitemap

Chyba: Linka 2. Váš soubor Sitemap nebo index souborů Sitemap nedeklaruje správně jmenný prostor.

Položena 15/02/2010 v 17:50
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Vypadá to, že Google Now rád svůj zdroj. Původní kód funguje.

Odpovězeno 17/02/2010 v 23:20
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more