UIAccelerometer Detekce úhlu Problem

hlasů
0

Jak zjistit úhel iPhone? Myslím, že když iPhone je rovný (ie) homeButton je ve spodní části, tak jak rozpoznat 90 stupňů od UIAccelerometer metody.

CGFloat RadiansToDegrees(CGFloat radians) {return radians * 180/M_PI;};

Snažím RadiansToDegrees (atan2 (acceleration.y, acceleration.x)) ale dává -90 stupňů úhlu

jakýkoliv helpwould ocení.

Položena 22/02/2010 v 07:28
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Pokud je to jen otázka znamení, použijte

return - RadiansToDegrees(atan2(acceleration.y, acceleration.x));
Odpovězeno 22/02/2010 v 09:46
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more