Jak zkopírovat text programově v mé aplikaci pro Android?

hlasů
181

Stavím aplikaci pro systém Android a chci-li text zkopírovat hodnotu EDITTEXT widget. Je možné, aby uživatel stisknout Menu+Aa pak Menu+Czkopírovat hodnotu, ale jak bych to dělat programově?

Položena 26/10/2008 v 16:13
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


11 odpovědí

hlasů
325

http://developer.android.com/reference/android/content/ClipboardManager.html

Použít ClipboardManager.setPrimaryClipmetodu:

ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE); 
ClipData clip = ClipData.newPlainText("label", "Text to copy");
clipboard.setPrimaryClip(clip);
Odpovězeno 26/10/2008 v 16:20
zdroj uživatelem

hlasů
12
public void onClick (View v) 
{
  switch (v.getId())
  {
    case R.id.ButtonCopy:
      copyToClipBoard();
      break;
    case R.id.ButtonPaste:
      pasteFromClipBoard();
      break;
    default:
      Log.d(TAG, "OnClick: Unknown View Received!");
      break;
  }
}

// Copy EditCopy text to the ClipBoard
private void copyToClipBoard() 
{
  ClipboardManager clipMan = (ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  clipMan.setPrimaryClip(editCopy.getText());
}

můžete zkusit to ..

Odpovězeno 31/10/2011 v 10:01
zdroj uživatelem

hlasů
13

Googling vás přivedlo do android.content.ClipboardManager a ty by mohly rozhodnout, stejně jako já, že schránka není k dispozici API <11, protože stránka dokumentace říká: „Vzhledem k tomu: API Level 11“.

Existují vlastně dva druhy, druhá prodloužení první - android.text.ClipboardManager a android.content.ClipboardManager.

android.text.ClipboardManager je existující od API 1, ale to funguje pouze s textovým obsahem.

android.content.ClipboardManager je preferovaný způsob, jak pracovat se schránkou, ale to není k dispozici na úrovni API <11 (Honeycomb).

Chcete-li získat některý z nich budete potřebovat následující kód:

ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);

Ale pro API <11 budete muset dovážet android.text.ClipboardManagera API> = 11 android.content.ClipboardManager

Odpovězeno 30/03/2012 v 09:59
zdroj uživatelem

hlasů
205

Takže všichni se shodují na tom, jak by to mělo být provedeno, ale protože nikdo chtít dát kompletní řešení, tady je:

int sdk = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
if(sdk < android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
  android.text.ClipboardManager clipboard = (android.text.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
  clipboard.setText("text to clip");
} else {
  android.content.ClipboardManager clipboard = (android.content.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE); 
  android.content.ClipData clip = android.content.ClipData.newPlainText("text label","text to clip");
  clipboard.setPrimaryClip(clip);
}

Předpokládám, že máte něco jako následující deklarované v manifestu:

<uses-sdk android:minSdkVersion="7" android:targetSdkVersion="14" />
Odpovězeno 13/06/2012 v 08:56
zdroj uživatelem

hlasů
7

Tady je nějaký kód implementovat některé funkce kopírování a vkládání z EDITTEXT (díky Warpzit pro kontrolu verze). Můžete připojit tyto na onclick případě vašeho tlačítka.

public void copy(View v) {   
  int startSelection = txtNotes.getSelectionStart();
  int endSelection = txtNotes.getSelectionEnd();   
  if ((txtNotes.getText() != null) && (endSelection > startSelection ))
  {
    String selectedText = txtNotes.getText().toString().substring(startSelection, endSelection);        
    int sdk = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
    if(sdk < android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
      android.text.ClipboardManager clipboard = (android.text.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
      clipboard.setText(selectedText);
    } else {
      android.content.ClipboardManager clipboard = (android.content.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE); 
      android.content.ClipData clip = android.content.ClipData.newPlainText("WordKeeper",selectedText);
      clipboard.setPrimaryClip(clip);
    }
  }
}  

public void paste(View v) {
  int sdk = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
  if (sdk < android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
    android.text.ClipboardManager clipboard = (android.text.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    if (clipboard.getText() != null) {
      txtNotes.getText().insert(txtNotes.getSelectionStart(), clipboard.getText());
    }
  } else {
    android.content.ClipboardManager clipboard = (android.content.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    android.content.ClipData.Item item = clipboard.getPrimaryClip().getItemAt(0);
    if (item.getText() != null) {
      txtNotes.getText().insert(txtNotes.getSelectionStart(), item.getText());
    }
  }
}
Odpovězeno 11/11/2014 v 13:45
zdroj uživatelem

hlasů
4

K tomu, aby standardní kopírovat / vložit pro TextView, U si mohou vybrat jednu z následujících možností:

Změna souboru s rozložením: přidat níže majetek do svého TextView

android:textIsSelectable="true"

Ve třídě Java napsat tento řádek dva set gramaticky.

myTextView.setTextIsSelectable(true);

A dlouhým stiskem na TextView vidíte kopírovat / vložit akci bar.

Odpovězeno 05/08/2016 v 10:47
zdroj uživatelem

hlasů
1

kopírovat

Tato odpověď přidá dva řádky kódu na výbornou odpověď Warpzit to , že jsou nezbytné k potlačení kompilátoru upozornění o odmítání a nové API.

To vám umožní stále podporují zařízení nižší než API 11.

@SuppressLint("NewApi")
@SuppressWarnings("deprecation")
private void copyText() {

  int sdk = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
  if(sdk < android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
    android.text.ClipboardManager clipboard = (android.text.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    clipboard.setText("text to clip");
  } else {
    android.content.ClipboardManager clipboard = (android.content.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    android.content.ClipData clip = android.content.ClipData.newPlainText("text label","text to clip");
    clipboard.setPrimaryClip(clip);
  }
}

Vložit

Jsem přidáním tento kód jako bonus, protože copy / paste se obvykle provádí v párech.

@SuppressLint("NewApi")
@SuppressWarnings("deprecation")
public void pasteText() {

  int sdk = android.os.Build.VERSION.SDK_INT;
  CharSequence pasteString = "";
  if (sdk < android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
    android.text.ClipboardManager clipboard = (android.text.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    try {
      pasteString = clipboard.getText();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  } else {
    android.content.ClipboardManager clipboard = (android.content.ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE);
    if (clipboard.getPrimaryClip() != null) {
      android.content.ClipData.Item item = clipboard.getPrimaryClip().getItemAt(0);
      pasteString = item.getText();
    }
  }

  if (pasteString != null) {
    // use it
  }
}
Odpovězeno 28/11/2016 v 02:40
zdroj uživatelem

hlasů
2

@FlySwat již dal správnou odpověď, já jsem jen sdílení úplnou odpověď:

Použití ClipboardManager.setPrimaryClip ( http://developer.android.com/reference/android/content/ClipboardManager.html metoda):

ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE); 
ClipData clip = ClipData.newPlainText("label", "Text to copy");
clipboard.setPrimaryClip(clip); 

Tam, kde label je štítek Uživatelsky mohou dat klipu a textje skutečný text v klipu. Podle oficiálních dokumentů .

Je důležité používat tento soubor:

import android.content.ClipboardManager;
Odpovězeno 18/04/2017 v 20:26
zdroj uživatelem

hlasů
2
ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE); 
ClipData clip = ClipData.newPlainText("label", "Text to copy");
clipboard.setPrimaryClip(clip);

a import import android.content.ClipboardManager;

Odpovězeno 12/12/2018 v 04:55
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zde je můj pracovní kód

/**
 * Method to code text in clip board
 *
 * @param context context
 * @param text  text what wan to copy in clipboard
 * @param label  label what want to copied
 */
public static void copyCodeInClipBoard(Context context, String text, String label) {
  if (context != null) {
    ClipboardManager clipboard = (ClipboardManager) context.getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);
    ClipData clip = ClipData.newPlainText(label, text);
    if (clipboard == null || clip == null)
      return;
    clipboard.setPrimaryClip(clip);

  }
}
Odpovězeno 25/02/2020 v 08:01
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pro Kotlin, můžeme použít následující metody. Tuto metodu uvnitř činnosti nebo fragment lze vložit.

fun copyToClipBoard(context: Context, message: String) {

  val clipBoard = context.getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE) as ClipboardManager
  val clipData = ClipData.newPlainText("label",message)
  clipBoard.setPrimaryClip(clipData)

}
Odpovězeno 17/03/2020 v 11:19
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more