Použití více databází SQLite najednou

hlasů
7

Mám 2 SQLite databáze, jeden stažené ze serveru ( server.db), a který byl použit jako úložiště na straně klienta ( client.db). Musím provádět různé synchronizační dotazy na databázi klientů, s využitím údajů z databáze serveru.

Například, chci vymazat všechny řádky v client.db tRoletabulce, a osídlit všechny řádky v server.db tRoletabulce.

Dalším příkladem, chci vymazat všechny řádky v client.db tFiletabulce, kde fileIDnení v server.db tFiletabulce.

V SQL Server můžete jen prefix tabulku s názvem databáze. Je tam tak jako tak, jak to udělat v SQLite pomocí Adobe Air?

Položena 05/08/2008 v 17:09
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
1

Je možné otevřít více databází najednou SQLite, ale to je pochybné, zda lze provést při práci z Flex / AIR. Klient příkazového řádku spustit ATTACH DATABASE path/to/other.db AS otherDba pak se můžete obrátit na tabulek v této databázi jako otherDb.tableNamestejně jako v MySQL nebo SQL Server.

Tabulky v připojené databázi lze odkazovat pomocí syntaxe databáze name.table-name.

ATTACH DATABÁZE dokumentaci sqlite.org

Odpovězeno 12/08/2008 v 13:55
zdroj uživatelem

hlasů
7

Jen jsem se podíval na API AIR SQL, a tam je attachmetoda na SQLConnectionněm vypadá přesně to, co potřebujete.

I nebyly testovány, ale dle dokumentace by měla fungovat:

var connection : SQLConnection = new SQLConnection();

connection.open(firstDbFile);
connection.attach(secondDbFile, "otherDb");

var statement : SQLStatement = new SQLStatement();

statement.connection = connection;
statement.text = "INSERT IGNORE INTO main.myTable SELECT * FROM otherDb.myTable";
statement.execute();

Tam může být chyby v tomto kódu snipplet jsem nepracoval hodně s API AIR SQL v poslední době. Všimněte si, že tabulky v databázi otevřít pomocí openjsou k dispozici pomocí main.tableNamemůže být jakýkoliv připojena databáze uvedeny žádné jméno vůbec ( otherDbve výše uvedeném příkladu).

Odpovězeno 13/08/2008 v 17:16
zdroj uživatelem

hlasů
0

Tento kód může být práce, to je psát o mně:

package lib.tools

import flash.utils.ByteArray;
import flash.data.SQLConnection;
import flash.data.SQLStatement;
import flash.data.SQLResult;
import flash.data.SQLMode; 
import flash.events.SQLErrorEvent;
import flash.events.SQLEvent;
import flash.filesystem.File;
import mx.core.UIComponent;
import flash.data.SQLConnection;

public class getConn {
  public var Conn:SQLConnection;

  public function getConn(database:Array) {    
    Conn = new SQLConnection();
    var Key:ByteArray = new ByteArray();
    Key.writeUTFBytes("Some16ByteString"); 
    Conn.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR, createError);
    var dbFile:File = File.applicationDirectory.resolvePath(database[0]);
    Conn.open(dbFile);
    if(database.length > 1) {
      for(var i:Number = 1; i < database.length; i++) {
        var DBname:String = database[i];
        Conn.attach(DBname.split("\.")[0], File.applicationDirectory.resolvePath(DBname));
      }
    }
    Conn.open(dbFile, SQLMode.CREATE, false, 1024, Key); 
  }

  private function createError(event:SQLErrorEvent):void {
    trace("Error code:", event.error.details);
    trace("Details:", event.error.message);
  }

  public function Rs(sql:Array):Object {
    var stmt:SQLStatement = new SQLStatement();
    Conn.begin();
    stmt.sqlConnection = Conn;
    try {
      for(var i:String in sql) {     
        stmt.text = sql[i]; 
        stmt.execute();
      }
      Conn.commit();
    } catch(error:SQLErrorEvent) {
      createError(error);
      Conn.rollback();
    };
    var result:Object =stmt.getResult();
    return result;
  }
}
Odpovězeno 15/12/2008 v 17:46
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more