Jak mohu vyřizovat hovory na AudioTrack z JNI bez shazovat?

hlasů
4

Snažil jsem se psát na AudioTrack z JNI zpětné volání, a získám signální 7 (SIGBUS), porucha addr 00000000.

Jsem se podíval na příkladu Wolf3D pro odroid a zdá se, že používat android.os.Handler přidání spustitelný, který bude dělat aktualizace ve správném nití kontextu. Také jsem se snažil AttachCurrentThread, ale v takovém případě selhat také.

Pracuje pro přehrávání zvuku při spuštění z montážního závodu, i když jsem ji zabalte do závitu a pak pošlete ji na psovoda. Když jsem se udělat „stejný“ přes zpětné volání z JNI selže. Předpokládám, že jsem braeaking některá pravidla, ale já jsem nebyl schopen přijít na to, co jsou zač. Zatím jsem nenašel odpověď tady na SO.

Takže by mě zajímalo, jestli někdo ví, jak by to mělo být provedeno.

EDIT: Odpověděl níže.

Následující kód je pro ilustraci problému.

Jáva:

package com.example.jniaudiotrack;

import android.app.Activity;
import android.media.AudioFormat;
import android.media.AudioManager;
import android.media.AudioTrack;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;

public class JniAudioTrackActivity extends Activity {
  AudioTrack mAudioTrack;
  byte[] mArr;
  public static final Handler mHandler = new Handler();

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    mArr = new byte[2048];
    for (int i = 0; i < 2048; i++) {
      mArr[i] = (byte) (Math.sin(i) * 128);
    }

    mAudioTrack = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_MUSIC,
        11025,
        AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_MONO,
        AudioFormat.ENCODING_PCM_8BIT,
        2048,
        AudioTrack.MODE_STREAM);
    mAudioTrack.play();

    new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        mHandler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            mAudioTrack.write(mArr, 0, 2048);
            Log.i(TAG, *** Handler from constructor ***);
          }
        });
      }
    }).start();

    new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        audioFunc();
      }
    }).start();
  }

  public native void audioFunc();

  @SuppressWarnings(unused)
  private void audioCB() {
    mHandler.post(new Runnable() {
      public void run() {
        mAudioTrack.write(mArr, 0, 2048);
        Log.i(TAG, *** audioCB called ***);
      }
    });
  }

  private static final String TAG = JniAudioTrackActivity;

  static {
    System.loadLibrary(jni_audiotrack);
  }
}

cpp:

#include <jni.h>

extern C {
  JNIEXPORT void Java_com_example_jniaudiotrack_JniAudioTrackActivity_audioFunc(JNIEnv* env, jobject obj);
}

JNIEXPORT void Java_com_example_jniaudiotrack_JniAudioTrackActivity_audioFunc(JNIEnv* env, jobject obj)
{
  JNIEnv* jniEnv;
  JavaVM* vm;
  env->GetJavaVM(&vm);
  vm->AttachCurrentThread(&jniEnv, 0);

  jclass cls = env->GetObjectClass(obj);
  jmethodID audioCBID = env->GetMethodID(cls, audioCB, ()V);

  if (!audioCBID) {
    return;
  }

  env->CallVoidMethod(cls, audioCBID);
}

Trace úryvek:

I/DEBUG  ( 1653): pid: 9811, tid: 9811 >>> com.example.jniaudiotrack <<<
I/DEBUG  ( 1653): signal 7 (SIGBUS), fault addr 00000000
I/DEBUG  ( 1653): r0 00000800 r1 00000026 r2 00000001 r3 00000000
I/DEBUG  ( 1653): r4 42385726 r5 41049e54 r6 bee25570 r7 ad00e540
I/DEBUG  ( 1653): r8 000040f8 r9 41048200 10 41049e44 fp 00000000
I/DEBUG  ( 1653): ip 000000f8 sp bee25530 lr ad02dbb5 pc ad012358 cpsr 20000010
I/DEBUG  ( 1653):     #00 pc 00012358 /system/lib/libdvm.so
Položena 01/04/2010 v 14:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
4

Tam se zdá k byli problém paměti. Tvorba mAudioTrack a Marr statické ho vyřešit. I posílal špatný objekt zpětného volání. Viz diskusi fadden. Jsem odstranil výzvu k AttachCurrentThread protože nebyl žádný rozdíl v tomto případě.

Jáva:

package com.example.jniaudiotrack;

import android.app.Activity;
import android.media.AudioFormat;
import android.media.AudioManager;
import android.media.AudioTrack;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;

public class JniAudioTrackActivity extends Activity {
  public AudioTrack mAudioTrack;
  public byte[] mArr;
  public static Handler mHandler = new Handler();

  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    mArr = new byte[2048];
    for (int i = 0; i < 2048; i++) {
      mArr[i] = (byte) (Math.sin(i) * 128);
    }

    mAudioTrack = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_MUSIC,
          11025,
          AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_MONO,
          AudioFormat.ENCODING_PCM_8BIT,
          2048,
          AudioTrack.MODE_STREAM);
    mAudioTrack.play();

    new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        audioFunc();
      }
    }).start();
  }

  public native void audioFunc();

  @SuppressWarnings("unused")
  private void audioCB() {
    mHandler.post(new Runnable() {
      public void run() {
        mAudioTrack.write(mArr, 0, 2048);
        Log.i(TAG, "*** audioCB called ***");
      }
    });
  }

  private static final String TAG = "JniAudioTrackActivity";

  static {
    System.loadLibrary("jni_audiotrack");
  }
}

cpp:

#include <jni.h>

extern "C" {
  JNIEXPORT void Java_com_example_jniaudiotrack_JniAudioTrackActivity_audioFunc(JNIEnv* env, jobject obj);
}

JNIEXPORT void Java_com_example_jniaudiotrack_JniAudioTrackActivity_audioFunc(JNIEnv* env, jobject obj)
{
  jclass cls = env->GetObjectClass(obj);
  jmethodID audioCBID = env->GetMethodID(cls, "audioCB", "()V");

  if (!audioCBID) {
    return;
  }

  env->CallVoidMethod(obj, audioCBID);
}
Odpovězeno 06/04/2010 v 08:36
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more