Podivné chování std :: cout a operátor <<

hlasů
1

Narazil jsem na něco divné dnes, a mě napadlo, jestli někdo z vás tady mohl vysvětlit, co se děje ...

Zde je ukázka:

#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

#define REQUIRE_STRING(s)      assert(s != 0)
#define REQUIRE_STRING_LEN(s, n)  assert(s != 0 || n == 0)

class String {
public:
    String(const char *str, size_t len) : __data(__construct(str, len)), __len(len) {}
    ~String() { __destroy(__data); }

    const char *toString() const {
      return const_cast<const char *>(__data);
    }

    String &toUpper() {
      REQUIRE_STRING_LEN(__data, __len);
      char *it = __data;
      while(it < __data + __len) {
        if(*it >= 'a' && *it <= 'z')
          *it -= 32;
        ++it;
      }
      return *this;
    }

    String &toLower() {
      REQUIRE_STRING_LEN(__data, __len);
      char *it = __data;
      while(it < __data + __len) {
        if(*it >= 'A' && *it <= 'Z')
          *it += 32;
        ++it;
      }
      return *this;
    }

private:
    char *__data;
    size_t __len;

protected:
    static char *__construct(const char *str, size_t len) {
      REQUIRE_STRING_LEN(str, len);
      char *data = new char[len];
      std::copy(str, str + len, data);
      return data;
    }

    static void __destroy(char *data) {
      REQUIRE_STRING(data);
      delete[] data;
    }
};

int main() {
  String s(Hello world!, __builtin_strlen(Hello world!));

  cout << s.toLower().toString() << endl;
  cout << s.toUpper().toString() << endl;

  cout << s.toLower().toString() << endl << s.toUpper().toString() << endl;

  return 0;
}

Teď jsem čekal výstup bude:

hello world!
HELLO WORLD!
hello world!
HELLO WORLD!

ale místo toho jsem dostal toto:

hello world!
HELLO WORLD!
hello world!
hello world!

Nemůžu pochopit, proč druhá toUpperneměla žádný vliv.

Položena 22/04/2010 v 16:34
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
20

Je to všechno kvůli kódu

cout << s.toLower().toString() << endl << s.toUpper().toString() << endl;

a jakým způsobem toLowera toUpperjsou implementovány. Následující kód by měl fungovat podle očekávání

cout << s.toLower().toString() << endl;
cout << s.toUpper().toString() << endl;

Problém je, že toLoweri toUppernevytvářejí nový objekt, ale upravit existující objekt. A když voláte několik pozměňujících metod v jednom bloku a předat tento objekt někde jako argumentu, chování není definováno.

EDIT: To je podobné jako populární otázku, co by bylo výsledkem

int i = 5;
i += ++i + i++;

Správná odpověď je zde stejná: nedefinovaný. Google vám může pro „sekvence bodů“ v jazyce C ++ pro hlubší vysvětlení.

Odpovězeno 22/04/2010 v 16:39
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more