samsung api jak volat

hlasů
1

Má někdo knws jak já tomu říkám? veřejné struct SmiAccelerometerVector {public float x; public float y; public float z; }

Chci se dostat X, Y, Z hodnoty a vložit do štítku.

Položena 27/04/2010 v 02:40
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Dokumentace Samsung není jasné, na přesném DLL, která obsahuje tyto funkce, ale věřím, že to bude vypadat takto:

public struct Vector 
{
  Single X;
  Single Y;
  Single Z;
}

[DllImport("SmiSDK.dll", SetLastError=true)]
public static extern int SmiAccelerometerGetVector(out Vector vector);
Odpovězeno 27/04/2010 v 14:21
zdroj uživatelem

hlasů
0

Díky ctacke mám to už. Tady to je :)

  private void GetVectorHandler(Accelerometer.Vector accel) 
  { 
    if (Accelerometer.GetVector(ref accel) == SmiResultCode.Success) 
     {
       yy = accel.y.ToString();
       xx = accel.x.ToString();
       zz = accel.z.ToString();
     } 
  }

poté, co musíme udělat, uvnitř Form_Load nebo wadeva

      GetVectorHandler(gVector);
      lblX.Text = "x: " + xx;
      lblY.Text = "y: " + yy;
      lblZ.Text = "z: " + zz;
Odpovězeno 28/04/2010 v 04:43
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more