Grails - Language prefix v mapování adres URL

hlasů
0

Hi there im mající problém s mapováním jazyka. To, jak chci, aby to fungovat, je, že jazyk je zakódována v url, jako / appname / de / MYCONTROLLER / cokoliv

Pokud půjdete do / appname / MYCONTROLLER / akce je třeba zkontrolovat vaši relaci a není-li pick relace jazyk založený na preferenci prohlížeče a přesměrovat do jazyka předponou místě. Máte-li relaci, pak se zobrazí anglicky. Angličtina nemá en předponou (udělat to těžší).

Tak jsem vytvořil mapování, jako je tento:

class UrlMappings {
  static mappings = {
    /$lang/$controller/$action?/$id?{
      constraints {
        lang(matches:/pl|en/)
      }
    }
    /$lang/store/$category {
      controller = storeItem
      action = index
      constraints {
        lang(matches:/pl|en/)
      }
    }
    /$lang/store {
      controller = storeItem
      action = index
      constraints {
        lang(matches:/pl|en/)
      }
    }


    /$controller/$action?/$id?{
      lang=en
      constraints {
      }
    }
    /store/$category {
      lang=en
      controller = storeItem
      action = index
    }
    /store {
      lang=en
      controller = storeItem
      action = index
    }


   /(view:/index)
   500(view:'/error')
  }
}

Není to plně funkční a langs jsou napevno právě teď. Myslím, že jsem udělal něco špatného. Některé z reverzní mapování fungovat, ale některé dont přidat jazyk.

Pokud mohu použít link tag a předat params: [Lang: 'pl'] pak to funguje, ale pokud přidám params: [Lang: 'pl', strana: 2] pak tomu tak není. Ve druhém případě oba lang a číslo stránky stanou parametry v řetězci dotazu. Co je horší, že dont mít vliv na národní tak stránka zobrazí v anglické.

Může mi někdo prosím, místo abych se v dokumentaci, jaké jsou pravidla zpětné mapování nebo dokonce lepší, jak implementovat tuto jazykovou předponu v dobrém slova smyslu?

DÍK

Položena 12/05/2010 v 13:33
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
3

Největší problém, který budou muset vypořádat s má žádnou předponu pro angličtinu. Většinu svého mapování zdá naprosto v pořádku. Doporučil bych vám umožní pracovat s názvem mapování.

Ale nejprve bych doporučujeme pracovat s filtry pro nastavení parametru jazyka pro každého uživatele.

def filters = {
  languageCheck(controller: '*', action: '*') {
    before = {
      if( params.lang == null) {
        redirect( controller: params.controller, action: params.action, params:[ "lang": request.locale.language.toString() ] + params )
      }
    }
  }
}

Pokud se uživatel s parametrem chybějící jazykové váš web vstoupí jazyk je nastaven filtru a ten je přesměrován do řídicí jednotky s parametrem jazyka. Dávejte pozor, pokud používáte bezpečnostní systém, který je rovněž přesměrovala. Můžete přesměrovat pouze jednou. V takovém případě budete muset vyloučit tyto adresy nebo řadiče z filtru.

Nyní se podíváme na vaši mapování problému. Vzhledem k tomu, Grails 1.2 jsou tzv pojmenovaných mapování adres URL. Např

name storeCategory: "/$lang/store/$category" {
    controller = "storeItem"
    action = "index"
    constraints {
      lang(matches:/pl|en/)
    }
  }

Uvnitř GSP se můžete obrátit na vašeho názvem mapování s

<g:link mapping="storeCategory" params="[lang:'en', category:'new']">Category</g:link>

To by mělo vyřešit váš problém. Najdete zde všechny informace o pojmenované mapování v Grails reference

Odpovězeno 22/06/2010 v 18:53
zdroj uživatelem

hlasů
0

Já bych rád dodal toto: pokud máte další params, které by měly být připojeny pomocí param = hodnota, budete mít problémy, pokud nechcete explicitně přidat do mapování adres URL. Je to proto, že mapování URL resolver respektuje parametr řídicí a akční jako parametry se zvláštním významem a bude odpovídat pouze mapování, které mají přesně stejnou sadu parametrů pro vytváření vazeb.

Nicméně, když používáte stránkování, budete mít stále problémy.

Takže kromě výše, postupujte následovně:

class LangAwareUrlMappingsHolderFactoryBean extends UrlMappingsHolderFactoryBean {

  @Override
  public UrlMappingsHolder getObject() throws Exception {
    def obj = super.object
    obj.DEFAULT_CONTROLLER_PARAMS = [UrlMapping.CONTROLLER, UrlMapping.ACTION,   "lang"] as Set
    obj
  }  
}

A upravte resources.groovy :

"org.grails.internal.URL_MAPPINGS_HOLDER"(LangAwareUrlMappingsHolderFactoryBean) { bean ->
  bean.lazyInit = true
}

A získáte

/en/controller/action?offset=10

namísto

/controller/action?offset=10&lang=en
Odpovězeno 08/05/2013 v 15:23
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more