Knihovna pro rozebrat argumenty GNU styl?

hlasů
13

Všiml jsem si, základní ‚styl‘ většiny GNU klíčových aplikací, přičemž argumenty jsou:

 • --longoption
 • --longoption=value nebo --longoption value
 • -abcdefg (více možností)
 • -iuwww-data(možnost i, u = www-data)

Sledují výše styl. Chci, aby se zabránilo psaní argument analyzátor, jestli je knihovna, která dělá to s použitím výše styl. Je tu jedna víte?

Položena 26/05/2010 v 13:18
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


5 odpovědí


hlasů
4

GNU poskytuje getopt_long, i když ve skutečnosti doporučit argp. Podívejte se na GNU libc ručního vstupu na rozebrat argumenty .

Odpovězeno 26/05/2010 v 13:21
zdroj uživatelem

hlasů
14

getopt_long bude dělat svou práci, zde je příklad z http://www.gnu.org/s/libc/manual/html_node/Getopt-Long-Option-Example.html

 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <getopt.h>

 /* Flag set by ‘--verbose’. */
 static int verbose_flag;

 int
 main (argc, argv)
   int argc;
   char **argv;
 {
  int c;

  while (1)
   {
    static struct option long_options[] =
     {
      /* These options set a flag. */
      {"verbose", no_argument,    &verbose_flag, 1},
      {"brief",  no_argument,    &verbose_flag, 0},
      /* These options don't set a flag.
       We distinguish them by their indices. */
      {"add",   no_argument,    0, 'a'},
      {"append", no_argument,    0, 'b'},
      {"delete", required_argument, 0, 'd'},
      {"create", required_argument, 0, 'c'},
      {"file",  required_argument, 0, 'f'},
      {0, 0, 0, 0}
     };
    /* getopt_long stores the option index here. */
    int option_index = 0;

    c = getopt_long (argc, argv, "abc:d:f:",
            long_options, &option_index);

    /* Detect the end of the options. */
    if (c == -1)
     break;

    switch (c)
     {
     case 0:
      /* If this option set a flag, do nothing else now. */
      if (long_options[option_index].flag != 0)
       break;
      printf ("option %s", long_options[option_index].name);
      if (optarg)
       printf (" with arg %s", optarg);
      printf ("\n");
      break;

     case 'a':
      puts ("option -a\n");
      break;

     case 'b':
      puts ("option -b\n");
      break;

     case 'c':
      printf ("option -c with value `%s'\n", optarg);
      break;

     case 'd':
      printf ("option -d with value `%s'\n", optarg);
      break;

     case 'f':
      printf ("option -f with value `%s'\n", optarg);
      break;

     case '?':
      /* getopt_long already printed an error message. */
      break;

     default:
      abort ();
     }
   }

  /* Instead of reporting ‘--verbose’
   and ‘--brief’ as they are encountered,
   we report the final status resulting from them. */
  if (verbose_flag)
   puts ("verbose flag is set");

  /* Print any remaining command line arguments (not options). */
  if (optind < argc)
   {
    printf ("non-option ARGV-elements: ");
    while (optind < argc)
     printf ("%s ", argv[optind++]);
    putchar ('\n');
   }

  exit (0);
 }
Odpovězeno 26/05/2010 v 13:22
zdroj uživatelem

hlasů
2

Zpět v den lidé jen balené getopt.ca getopt.hse svými zdroji.

Zde je kód Google dotaz na to. Dalo by se použít v případě, že nechcete spoléhat na GNU libc, protože můžete potřebovat na jiném operačním systému. Ale pokud jste na Linuxu pak libc už to dává vám jako další odpovědi navrhl.

Odpovězeno 26/05/2010 v 13:25
zdroj uživatelem

hlasů
1

Google má open source na mapu-gflags knihovna, příkazové řádky vlajka rozebrat knihovnu ..

Pokud vím, to neposkytuje „dlouhé a krátké“ verzi každé vlajky (takže nelze kombinovat více možností „-aeiou“), ale je to triviální ovladatelný a nevyžaduje centralizované seznam příznaků.

Odpovězeno 26/05/2010 v 13:37
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more