Aplikace pro Android neběží na emulátoru

hlasů
0
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]Android Launch!
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]adb is running normally. 
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]Performing com.android.helloNDK.helloNDK activity launch
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]Automatic Target Mode: using existing emulator 'emulator-5554' running compatible AVD 'my_avd'
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]Uploading helloNDK.apk onto device 'emulator-5554'
[2010-06-15 12:01:37 - helloNDK]Installing helloNDK.apk...
[2010-06-15 12:01:40 - helloNDK]Success!
[2010-06-15 12:01:40 - helloNDK]Starting activity com.android.helloNDK.helloNDK on device 
[2010-06-15 12:01:41 - helloNDK]ActivityManager: Can't dispatch DDM chunk 46454154: no handler defined
[2010-06-15 12:01:42 - helloNDK]ActivityManager: Can't dispatch DDM chunk 4d505251: no handler defined
[2010-06-15 12:01:42 - helloNDK]ActivityManager: Starting: Intent { comp={com.android.helloNDK/com.android.helloNDK.helloNDK} }

Když jsem spuštění aplikace v zatmění říká, že to je problém s aplikací a je třeba ji ukončit. „Cant odeslání DDM“ je chybová zpráva.

Položena 15/06/2010 v 07:33
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Zpráva „Nelze odeslat DDM kus“ pravděpodobně není skutečný problém. Jsou k chybě spuštění aplikace. Může být, že jste zapomněli dát první činnost v AndroidManifest nebo určit jako spouštěči; nebo způsob @OnCreate pro první činnosti má chybu v něm.

Odpovězeno 15/06/2010 v 09:54
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more