ipad akcelerometr nefunguje

hlasů
0

Udělal jsem viewcontroller který funguje na mém iPhone, jsem doplnila toto viewcontroller do iPad, poslal .app s mým přítelem, ale akcelerometr nefungovalo ... Zde je kód jsem použil:

do prohlášení I zní:

<UIAccelerometerDelegate>

to do mého viewconotrller kódu

- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];
  [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setUpdateInterval:1.0 / kUpdateFrequency];
  [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setDelegate:self];  
}

a poté, co:

- (void)accelerometer:(UIAccelerometer *)accelerometer didAccelerate:(UIAcceleration *)acceleration {
  accelValueX.text = [NSString stringWithFormat:@x: %0.3f, acceleration.x];
  accelValueY.text = [NSString stringWithFormat:@y: %0.3f, acceleration.y];
  accelValueZ.text = [NSString stringWithFormat:@z: %0.3f, acceleration.z]; 
}

ale štítek 3 nezměnil text .... jediný rozdíl mezi iPhone a iPad je, že na Iphone viewcontroller je základní viewcontroller a na ipad jsem přidal kontroleru pohledu takto:

accel = [[AccelerationViewController alloc] initWithNibName:@AccelerationViewController bundle:[NSBundle mainBundle]];
accel.view.frame = CGRectMake(2, 46, 1020, 720);
[self.view addSubview:accel.view];
Položena 15/06/2010 v 11:21
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

vyřešen ... v stavitel rozhraní jsem zapomněl propojit štítky na accelValueX .... :(

Odpovězeno 16/06/2010 v 00:22
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more