ActionScript 3 - nejrychlejší způsob, jak analyzovat rrrr-mm-dd hh: mm: ss do objektu Date?

hlasů
20

Snažil jsem se najít opravdu rychlý způsob, jak analyzovat yyyy-MM-dd [hh: mm: ss] do objektu Date. Zde jsou 3 způsoby, jak jsem se snažil dělat to a doba trvá Každá metoda k analýze 50.000 datum řetězců zobrazujících čas.

Ví někdo nějaké rychlejší způsoby, jak dělat to či tipy k urychlení metody?

castMethod1 takes 3673 ms 
castMethod2 takes 3812 ms 
castMethod3 takes 3931 ms

Kód:

private function castMethod1(dateString:String):Date {
  if ( dateString == null ) {
    return null;
  }

  var year:int = int(dateString.substr(0,4));
  var month:int = int(dateString.substr(5,2))-1;
  var day:int = int(dateString.substr(8,2));

  if ( year == 0 && month == 0 && day == 0 ) {
    return null;
  }

  if ( dateString.length == 10 ) {
    return new Date(year, month, day);
  }

  var hour:int = int(dateString.substr(11,2));
  var minute:int = int(dateString.substr(14,2));
  var second:int = int(dateString.substr(17,2));

  return new Date(year, month, day, hour, minute, second);
}

-

private function castMethod2(dateString:String):Date {
  if ( dateString == null ) {
    return null;
  }

  if ( dateString.indexOf(0000-00-00) != -1 ) {
    return null;
  }

  dateString = dateString.split(-).join(/);

  return new Date(Date.parse( dateString ));
}

-

private function castMethod3(dateString:String):Date {
  if ( dateString == null ) {
    return null;
  }

  var mainParts:Array = dateString.split( );
  var dateParts:Array = mainParts[0].split(-);

  if ( Number(dateParts[0])+Number(dateParts[1])+Number(dateParts[2]) == 0 ) {
    return null;
  }

  return new Date( Date.parse( dateParts.join(/)+(mainParts[1]? +mainParts[1]: ) ) );
}

Ne, Date.parse nezpracovává pomlčky ve výchozím nastavení. A musím se vrátit null pro datum časové smyčce, jako je 0000-00-00.

Položena 06/08/2008 v 09:33
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


7 odpovědí

hlasů
2

Hádám Date.parse () nefunguje?

Odpovězeno 06/08/2008 v 09:50
zdroj uživatelem

hlasů
1

Nuže metoda 2 se zdá, že nejlepší způsob:

private function castMethod2(dateString:String):Date {
  if ( dateString == null ) {
    return null;
  }

  if ( dateString.indexOf("0000-00-00") != -1 ) {
    return null;
  }

  dateString = dateString.split("-").join("/");

  return new Date(Date.parse( dateString ));
}
Odpovězeno 06/08/2008 v 10:00
zdroj uživatelem

hlasů
5

Jednalo se o nejrychlejší jsem mohl přijít s po nějaké šmelení:

private function castMethod4(dateString:String):Date {     
  if ( dateString == null ) 
    return null;  
  if ( dateString.length != 10 && dateString.length != 19) 
    return null;

  dateString = dateString.replace("-", "/");
  dateString = dateString.replace("-", "/");

  return new Date(Date.parse( dateString ));
}

Mám 50k iterací o 470ms pro castMethod2 () na svém počítači a 300 ms pro mou verzi (to je stejné množství vykonané práce v 63% času). Já bych s jistotou říci, jak jsou „dost dobré“, pokud jste rozebrat hloupé množství termínů.

Odpovězeno 13/08/2008 v 15:42
zdroj uživatelem

hlasů
17

Byl jsem pomocí následujícího snipplet analyzovat data řetězce UTC:

private function parseUTCDate( str : String ) : Date {
  var matches : Array = str.match(/(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d) (\d\d):(\d\d):(\d\d)Z/);

  var d : Date = new Date();

  d.setUTCFullYear(int(matches[1]), int(matches[2]) - 1, int(matches[3]));
  d.setUTCHours(int(matches[4]), int(matches[5]), int(matches[6]), 0);

  return d;
}

Stačí odstranit časovou část, a to by mělo fungovat dobře pro vaše potřeby:

private function parseDate( str : String ) : Date {
  var matches : Array = str.match(/(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)/);

  var d : Date = new Date();

  d.setUTCFullYear(int(matches[1]), int(matches[2]) - 1, int(matches[3]));

  return d;
}

Nemám ponětí o rychlosti, nebyl jsem obávají, že v mých aplikacích. 50K iterace v podstatně menší než druhý na mém stroji.

Odpovězeno 13/08/2008 v 17:21
zdroj uživatelem

hlasů
1

Vzhledem k tomu, Date.parse () nepřijímá všechny možné formáty, můžeme preformat předané hodnoty date_retezec pomocí DateFormatter s formátovacích že Data.parse () lze pochopit, např

// English formatter
var stringValue = "2010.10.06"
var dateCommonFormatter : DateFormatter = new DateFormatter();
dateCommonFormatter.formatString = "YYYY/MM/DD";

var formattedStringValue : String = dateCommonFormatter.format(stringValue);                
var dateFromString : Date = new Date(Date.parse(formattedStringValue));
Odpovězeno 10/06/2010 v 17:06
zdroj uživatelem

hlasů
0

Tady je moje implementace. Dej to zkusit.

public static function dateToUtcTime(date:Date):String {
 var tmp:Array = new Array();
 var char:String;
 var output:String = '';

 // create format YYMMDDhhmmssZ
 // ensure 2 digits are used for each format entry, so 0x00 suffuxed at each byte

 tmp.push(date.secondsUTC);
 tmp.push(date.minutesUTC);
 tmp.push(date.hoursUTC);
 tmp.push(date.getUTCDate());
 tmp.push(date.getUTCMonth() + 1); // months 0-11
 tmp.push(date.getUTCFullYear() % 100);


 for(var i:int=0; i < 6/* 7 items pushed*/; ++i) {
  char = String(tmp.pop());
  trace("char: " + char);
  if(char.length < 2)
   output += "0";
  output += char;
 }

 output += 'Z';

 return output;
}
Odpovězeno 07/08/2011 v 12:40
zdroj uživatelem

hlasů
1
var strDate:String = "2013-01-24 01:02:40";

function dateParser(s:String):Date{
  var regexp:RegExp = /(\d{4})\-(\d{1,2})\-(\d{1,2}) (\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/;
  var _result:Object = regexp.exec(s);

  return new Date(
    parseInt(_result[1]),
    parseInt(_result[2])-1,
    parseInt(_result[3]),
    parseInt(_result[4]),
    parseInt(_result[5]),
    parseInt(_result[6])
  );
}

var myDate:Date = dateParser(strDate);
Odpovězeno 24/11/2013 v 02:24
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more