Absolutní cesta zpět na webové relativní cesty

hlasů
58

Pokud se mi podařilo najít a ověřit existenci souboru pomocí Server.MapPath a teď chci poslat uživateli přímo do tohoto souboru, co je nejrychlejší způsob, jak převést tento absolutní cestu zpět do relativní webové cesty?

Položena 06/08/2008 v 07:34
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


6 odpovědí

hlasů
2

Pokud jste použili Server.MapPath, pak byste měli již mít relativní webový cestu. Podle dokumentace MSDN , tato metoda vezme jednu proměnnou, cestu , která je virtuální cestu k serveru. Takže pokud jste byli schopni volat metodu, měli byste už mít relativní web cesta okamžitě přístupné.

Odpovězeno 06/08/2008 v 07:44
zdroj uživatelem

hlasů
49

Možná, že by to mohlo fungovat:

String RelativePath = AbsolutePath.Replace(Request.ServerVariables["APPL_PHYSICAL_PATH"], String.Empty);

Já používám c #, ale mohl by být přizpůsobeny VB.

Odpovězeno 06/08/2008 v 08:28
zdroj uživatelem

hlasů
34

Nebylo by hezké mít Server.RelativePath (cesta) ?

No, stačí ji prodloužit ;-)

public static class ExtensionMethods
{
  public static string RelativePath(this HttpServerUtility srv, string path, HttpRequest context)
  {
    return path.Replace(context.ServerVariables["APPL_PHYSICAL_PATH"], "~/").Replace(@"\", "/");
  }
}

Díky tomu můžete jednoduše zavolat

Server.RelativePath(path, Request);
Odpovězeno 07/03/2011 v 16:27
zdroj uživatelem

hlasů
12

Vím, že je to starý, ale potřeboval jsem, aby účet pro virtuální adresáře (za @ Costo v komentáři). Zdá se, že pomůže:

static string RelativeFromAbsolutePath(string path)
{
  if(HttpContext.Current != null)
  {
    var request = HttpContext.Current.Request;
    var applicationPath = request.PhysicalApplicationPath;
    var virtualDir = request.ApplicationPath;
    virtualDir = virtualDir == "/" ? virtualDir : (virtualDir + "/");
    return path.Replace(applicationPath, virtualDir).Replace(@"\", "/");
  }

  throw new InvalidOperationException("We can only map an absolute back to a relative path if an HttpContext is available.");
}
Odpovězeno 05/05/2012 v 13:05
zdroj uživatelem

hlasů
4

Líbí se mi myšlenka z Canoas. Bohužel jsem neměl „HttpContext.Current.Request“ k dispozici (BundleConfig.cs).

Změnil jsem Metoda takto:

public static string RelativePath(this HttpServerUtility srv, string path)
{
   return path.Replace(HttpContext.Current.Server.MapPath("~/"), "~/").Replace(@"\", "/");
}
Odpovězeno 24/06/2015 v 07:19
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pro ASP.NET jádra i napsal pomocnou třídu získat stezky v obou směrech.

public class FilePathHelper
{
  private readonly IHostingEnvironment _env;
  public FilePathHelper(IHostingEnvironment env)
  {
    _env = env;
  }
  public string GetVirtualPath(string physicalPath)
  {
    if (physicalPath == null) throw new ArgumentException("physicalPath is null");
    if (!File.Exists(physicalPath)) throw new FileNotFoundException(physicalPath + " doesn't exists");
    var lastWord = _env.WebRootPath.Split("\\").Last();
    int relativePathIndex = physicalPath.IndexOf(lastWord) + lastWord.Length;
    var relativePath = physicalPath.Substring(relativePathIndex);
    return $"/{ relativePath.TrimStart('\\').Replace('\\', '/')}";
  }
  public string GetPhysicalPath(string relativepath)
  {
    if (relativepath == null) throw new ArgumentException("relativepath is null");
    var fileInfo = _env.WebRootFileProvider.GetFileInfo(relativepath);
    if (fileInfo.Exists) return fileInfo.PhysicalPath;
    else throw new FileNotFoundException("file doesn't exists");
  }

od kontrolora nebo službu aplikovat FilePathHelper a využití:

var physicalPath = _fp.GetPhysicalPath("/img/banners/abro.png");

a naopak

var virtualPath = _fp.GetVirtualPath(physicalPath);
Odpovězeno 19/12/2018 v 09:40
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more