Sendmail a GnuPG

hlasů
0

Já jsem hledal způsob, jak nakonfigurovat WordPress na mém stroji RHEL4 rozeslat e-mailová upozornění pomocí GnuPG (sendmail).

Může mi někdo místo mě správným směrem?

Položena 21/07/2010 v 07:00
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

WordPress používá svoji vlastní funkci wp_mail()k rozesílání e-mailů. Jelikož se jedná o ‚zásuvné‘ funkce, můžete ji přepsat vlastním verzí v WordPress plugin ;

/**
 * Plugin Name: GNUPG Mail
 * Description: Send mail using GNUPG.
 */

function wp_mail($to, $subject, $message, $headers = '', $attachments = array())
{
    // use the PHP GnuPG library here to send mail.
}
Odpovězeno 21/07/2010 v 11:28
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more