Android C ++ NDK

hlasů
12

Snažím se sestavit následující pro android NdK

#include <jni.h>
#include <string.h>

extern C {
    JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_knucklegames_helloCpp_testFunction(JNIEnv * env, jobject obj);
};

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_knucklegames_helloCpp_testFunction(JNIEnv *env, jobject obj) {
 return env->NewStringUTF(env, Hello from native code!);
}

ale dává následující chybu

Compile++ thumb: helloCpp <= /cygdrive/c/workspace/helloCpp/jni/main.cpp
/cygdrive/c/workspace/helloCpp/jni/main.cpp: In function '_jstring* Java_com_knucklegames_hello
Cpp_testFunction(JNIEnv*, _jobject*)':
/cygdrive/c/workspace/helloCpp/jni/main.cpp:10: error: no matching function for call to '_JNIEn
v::NewStringUTF(JNIEnv*&, const char [24])'
/cygdrive/d/android/android-ndk-r4b/build/platforms/android-8/arch-arm/usr/include/jni.h:839: note: candidates
 are: _jstring* _JNIEnv::NewStringUTF(const char*)
make: *** [/cygdrive/c/workspace/helloCpp/obj/local/armeabi/objs/helloCpp/main.o] Error 1
Položena 25/10/2010 v 12:20
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
19

Funkce NewStringUTF trvá pouze jeden argument, a C-řetězec:

env->NewStringUTF("Hello from native code!");

K dispozici je verze C, který vypadá takto:

NewStringUTF(env, "Hello from native code!");

Ale ty jsou samozřejmě používáte C ++ verze.

Odpovězeno 25/10/2010 v 12:28
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more