Ukládání snímků v Google datového úložiště pomocí baňky (Python)

hlasů
3

Já používám baňku službě Google App Engine a jsem zoufale hledají pomoc při řešení tohoto. Tyto GAE dokumentace hovoří o ukládání snímků v datovém úložišti pomocí BlobProperty, které by mělo být provedeno něco takového: -

class MyPics(db.Model):
   name=db.StringProperty()
   pic=db.BlobProperty()

Nyní má být obrázek uložen do datového úložiště tím, že dělá toto: -

def storeimage():
  pics=MyPics()
  pics.name=request.form['name']
  uploadedpic=request.files['file'] #where file is the fieldname in the form of the        
                    file uploaded
  pics.pic=db.Blob(uploadedpic)
  pics.put()
  redirect ... etc etc

Ale nemohu to udělat. jak jsem si db.Blob přijímá řetězec, ale vzhledem k tomu objekt FileStorage ... Může mi někdo pomoci s tímto. Také pokud někdo by mi naznačují, jak streamovat obraz zpět po nahrání.

Položena 26/10/2010 v 09:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
1

Měli byste zvážit použití BlobStorepro ukládání dat. Namísto db.Blobbyste používat blobstore.BlobReferenceProperty: http://code.google.com/appengine/docs/python/datastore/typesandpropertyclasses.html#BlobReferenceProperty

Nahrávání a stahování je poměrně snadné, jak je znázorněno zde: http://code.google.com/appengine/docs/python/blobstore/overview.html#Complete_Sample_App

Odpovězeno 26/10/2010 v 10:04
zdroj uživatelem

hlasů
6

Ok, takže to je to, jak jsem to nakonec vyřešil -

@userreg.route('/mypics',methods=['GET','POST'])
def mypics():  
  if request.method=='POST':
   mydata=MyPics()
   mydata.name=request.form['myname']
   file=request.files['file']
   filedata=file.read()
   if file:
     mydata.pic=db.Blob(filedata)
   mydata.put()
   return redirect(url_for('home'))
  return render_template('mypicform.html')

Výše uloží soubor jako kapka v datovém úložišti a pak to může být vyvolány pomocí níže func: -

@userreg.route('/pic/<name>')
def getpic(name):
   qu=db.Query(MyPics).filter('name =',name).get()
   if qu.pic is None:
     return "hello"
   else:
     mimetype = 'image/png'
     return current_app.response_class(qu.pic,mimetype=mimetype,direct_passthrough=False)
Odpovězeno 04/11/2010 v 12:37
zdroj uživatelem

hlasů
0

Mám následující modelu

class Picture(db.Model):  
  data = db.BlobProperty()
  ext = db.StringProperty()
  content_type = db.StringProperty()

a uložit jej pomocí následující kód:

def create_picture():
  if request.files['file']:            
    picture.data = request.files['file'].read()
    picture.ext = request.files['file'].filename.rsplit('.', 1)[1]
    picture.content_type = request.files['file'].content_type
    picture.put()
    flash(u'File uploaded', 'correct')
    return redirect(url_for("edit_picture", id=picture.key()))
  else:
    return render_template('admin/pictures/new.html', title=u'Upload a picture', message=u'No picture selected')

Chcete-li vykreslit miniaturu můžete použít následující kód:

@frontend.route('/thumbnail/<id>/<width>x<height>.<ext>')
def thumbnail(id, width, height, ext):
  key = db.Key(id)
  picture = Picture.get(key)
  img = images.Image(picture.data)

  if width != '0':
    w = int(width)
  else:
    w = img.width

  if height != '0':
    h = int(height)
  else:
    h = img.height

  if img.height > h and h != 0:
    w = (int(width) * img.width) / img.height;

  if img.width > w:
    h = (int(height) * img.height) / img.width;

  thumb = images.resize(picture.data, width=w, height=h)  
  response = make_response(thumb)
  response.headers['Content-Type'] = picture.content_type
  return response
Odpovězeno 04/11/2011 v 12:26
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more