Android NDK není sestavování

hlasů
0

Běžím Ubuntu Linux, a snaží se sestavit nativní kód pro Android pomocí NDK. Obsah mého souboru Android.mk:

   LOCAL_PATH := $(call my-dir)

   include $(CLEAR_VARS)

   LOCAL_MODULE    := NativeDroid
   LOCAL_SRC_FILES := org_me_nativedroid_mJNI.c

   include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

Jeho v adresáři tohoto zatmění projektu. Můj rodný kód je ve složce NativeDroid / JNI, kde NativeDroid je složka projektu.

(Z příkazového řádku) a chyby získám

thomas@THOMASDESKLINUX:~/Documents/LinuxProgramming/EclipseWorkspace/Native Droid$ /home/thomas/Documents/LinuxProgramming/Android\ SDKs/android-ndk-r4b/ndk-build
dirname: extra operand `SDKs/android-ndk-r4b/ndk-build'
Try `dirname --help' for more information.
make: /home/thomas/build/core/build-local.mk: No such file or directory
make: *** No rule to make target `/home/thomas/build/core/build-local.mk'.  Stop.

Díky předem !, Dragonwrenn

Položena 15/11/2010 v 08:08
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

HI soubor Android.mk musí být v souboru JNI

Odpovězeno 15/11/2010 v 08:11
zdroj uživatelem

hlasů
4

Nakonec jsem to vyřešil zřejmě mají mezery buď mateřský adresářů NDK a / nebo s mezerami v rámci projektu Eclipse způsobí NDK-build k nezdaru. zvláštní.

Odpovězeno 17/11/2010 v 03:25
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more