objdump z .so souboru? potřebují pomoc, aby pochopili zpráv

hlasů
5

Jsem rozvoj nativní aplikace vztahující se k streaming, já jsem čelí některé problémy v mém c modul ... a to, co mám, je nějaké zprávy z Logcat


Zde je zpráva Logcat

INFO/DEBUG(28): Build fingerprint: 'generic/sdk/generic/:2.1-update1/ECLAIR/35983:eng/test-keys'
11-17 12:40:07.550: INFO/DEBUG(28): pid: 5957, tid: 5957 >>> com.mmstwo <<<
11-17 12:40:07.561: INFO/DEBUG(28): signal 11 (SIGSEGV), fault addr deadd00d
11-17 12:40:07.561: INFO/DEBUG(28): r0 00000354 r1 00129100 r2 0000000c r3 deadd00d
11-17 12:40:07.561: INFO/DEBUG(28): r4 00000026 r5 ad07ff50 r6 00000000 r7 fffe72f8
11-17 12:40:07.579: INFO/DEBUG(28): r8 afe3bdfc r9 4509f020 10 00000000 fp 00135a40
11-17 12:40:07.590: INFO/DEBUG(28): ip ad080160 sp bef28f90 lr afe14cf7 pc ad035452 cpsr 20000030
11-17 12:40:07.840: INFO/DEBUG(28):     #00 pc 00035452 /system/lib/libdvm.so
11-17 12:40:07.850: INFO/DEBUG(28):     #01 pc 00027a98 /system/lib/libdvm.so
11-17 12:40:07.869: INFO/DEBUG(28):     #02 pc 00027bba /system/lib/libdvm.so
11-17 12:40:07.879: INFO/DEBUG(28):     #03 pc 0002d98e /system/lib/libdvm.so

11-17 12:40:07.901: INFO/DEBUG(28):     #04 pc 0000142e /data/data/com.mmstwo/lib/libnstreamer.so

to je čára, která reprezentuje třídu C, která i použití.


podle vyjádření k mé předchozí otázce i následovaný URL daný Rahul a hodili mé .so soubor do textového souboru.

Zde je to, že textový soubor

 141e: 4a2d    ldr r2, [pc, #180] (14d4 <Java_com_mmstwo_NativeParser_stringFromJNI+0x408>)
  1420:  4b2d    ldr r3, [pc, #180] (14d8 <Java_com_mmstwo_NativeParser_stringFromJNI+0x40c>)
  1422:  2184    movs  r1, #132
  1424:  5846    ldr r6, [r0, r1]
  1426:  18aa    adds  r2, r5, r2
  1428:  18eb    adds  r3, r5, r3
  142a:  4651    mov r1, sl
  142c:  1c38    adds  r0, r7, #0
  142e:  47b0    blx r6
  1430:  4b2a    ldr r3, [pc, #168] (14dc <Java_com_mmstwo_NativeParser_stringFromJNI+0x410>)
  1432:  4669    mov r1, sp

tak dle post v google skupinách a speciálně navrženo Nicklas Ansman i ukázal úryvek, který je kolem mého požadovaný řádek 142e.

Nyní může někdo, kdo může říct, co 47b0 blx r6znamená?

To, co jsem věděl, že je to něco, co je napsáno v assembleru, že nevím. Takže potřebuji vaši pomoc při pochopení tohoto řádku.

Díky předem

Položena 17/11/2010 v 09:32
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Ok si to s nějakou bizarní kopání na Googlu.‘

blxznamenat, Branch and link with exchange (BLX)a pokud se nemýlím, že je to podobný return withValuetyp java prohlášení.

to mi pomohlo spustit ladění v nativním kódu i ......

Odpovězeno 17/11/2010 v 12:47
zdroj uživatelem

hlasů
3

blxskoky na adresu uvedenou argument; Zde, na adresu, která je v současné době vloženého do registru R6. Také zpáteční adresa (konkrétně adresa ldropcode, která se nachází bezprostředně po blx) je napsán v účelový registru LR (jako „odkaz registr“).

To odpovídá nepřímé volání. V jazyce C by to vypadalo volání prostřednictvím ukazatel funkce. Na některých platformách s dynamickým linkování, jednoduché funkce volání funkce se také může stát něco podobného, ​​co vidíte tady.

Mimochodem, skládka registr ukazuje R6 být 0 na tom místě, proto segfault. r6 byl načítány z ldroperačního kódu na adresu 1424. To načte R6 z toho, co bylo na adrese r0 + r1, r1 je nastavena na 132 těsně nad. r0 je běžný registr pro první argument pro funkci C.

Odpovězeno 17/11/2010 v 13:48
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more