Jak číst data z akcelerometru ve výzbroji Android

hlasů
5

Obvykle v Android čteme data akcelerometru v „aktivita“, přepsáním OnSensorChanged funkci.

Jsem zvědavý, jak můžeme to udělat v „Service“.

Díky, Vincent

Položena 29/11/2010 v 08:21
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
7

Ve skutečnosti OnSensorChanged(SensorEvent event)je metoda z rozhraní SensorEventListener .

Takže pokud chcete, aby to v provozu; uděláte svou novou třídu, která rozšiřuje Servicea realizuje SensorEventListener.

Odpovězeno 29/11/2010 v 08:40
zdroj uživatelem

hlasů
1

Můžete to udělat přesně to samé ve službě stejně.

public class BGHndlr extends Handler implements SensorEventListener {

  public BGHndlr(Looper looper) {
    super(looper);
   }

   @Override
   public void handleMessage(Message msg) {
     oSensorManager.registerListener(this, oAcceleroMeter, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);
   }

  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
     // do something
  }

  @Override
   public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int i) {}
}
Odpovězeno 25/11/2016 v 16:25
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more