Jak mohu střediska textových horizontálně i vertikálně v TextView?

hlasů
1k

Jak mohu střed text horizontálně i vertikálně v TextView, takže se zdá, přesně ve středu TextViewdo hotelu Android?

Položena 11/01/2009 v 01:27
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


64 odpovědí

hlasů
2k

Jsem za předpokladu, že používáte rozložení XML.

<TextView 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  android:gravity="center"
  android:text="@string/**yourtextstring**"
/>

a jak @stealthcopter komentoval v Javě: .setGravity(Gravity.CENTER);

Odpovězeno 11/01/2009 v 02:53
zdroj uživatelem

hlasů
393
android:gravity="center" 

To bude stačit

Odpovězeno 08/02/2010 v 23:54
zdroj uživatelem

hlasů
264

Můžete také nastavit dynamicky pomocí:

textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 21/11/2009 v 13:25
zdroj uživatelem

hlasů
96
android:layout_centerInParent="true"

Toto funguje při použití s ​​RelativeLayout, kde se výška a šířka rozvržení je nastavena na wrap_content.

Odpovězeno 11/11/2011 v 01:58
zdroj uživatelem

hlasů
68

Můžete také použít kombinaci:

android:gravity="left|center"

Pak, když šířka TextView je víc než „fill_parent“ text bude stále zarovnány doleva (ne na střed, jak s gravitací nastaven na „centrum“).

Odpovězeno 01/01/2013 v 21:11
zdroj uživatelem

hlasů
44

Naneste gravitace:

TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.txtView);
txtView.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);

Pro vertikální:

txtView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL);

V XML:

<TextView   
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:gravity="center"
  android:text="@string/Hello_World"    
/>
Odpovězeno 30/05/2013 v 06:34
zdroj uživatelem

hlasů
35

Pokud používáte TableLayout nezapomeňte nastavit závažnost TableRows do centra, taky. Jinak to nebude fungovat. Alespoň to nefunguje se mnou, dokud jsem nastavit závažnost TableRow do centra.

Například takto:

<TableRow android:id="@+id/tableRow2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="center">    
  <TextView android:text="@string/chf" android:id="@+id/tv_chf" android:layout_weight="2" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent" android:gravity="center"></TextView>    
</TableRow>
Odpovězeno 13/05/2011 v 12:57
zdroj uživatelem

hlasů
33

Je třeba nastavit TextView gravitace (uprostřed horizontálním centrum vertikální) takto:

android:layout_centerHorizontal="true"  

a

android:layout_centerVertical="true"

A dynamicky pomocí:

textview.setGravity(Gravity.CENTER);
textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 15/05/2012 v 06:03
zdroj uživatelem

hlasů
32

Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout.

První v kódu XML. Musíte dávat pozor na Gravityatribut. Můžete také najít tento atribut v grafickém editoru; to může být jednodušší než XML editoru.

<TextView 
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
  android:text="Your Text"
/>

Pro konkrétní situaci, budou hodnoty gravitace:

center_vertical|center_horizontal

V grafickém editoru, najdete všechny možné hodnoty, a to i vidět jejich výsledky.

Odpovězeno 17/10/2014 v 13:11
zdroj uživatelem

hlasů
29

Dle mého názoru,

android:gravity="center"

je lepší než,

android:layout_centerInParent="true"

který je lepší než,

android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_centerVertical="true"

alespoň pro formátování textu.

Odpovězeno 16/07/2012 v 05:28
zdroj uživatelem

hlasů
25

Pro lineární rozvržení: V XML použít něco takového

<TextView 
  android:id="@+id/textView1"
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
  android:text="Your Text goes here"
/>

Chcete-li to provést v době spuštění něco takového použít ve své činnosti

TextView textView1 =(TextView)findViewById(R.id.texView1);
textView1.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);

Pro Relativní rozložení: XML použít některé věci, jako je tento

<TextView 
  android:id="@+id/textView1"
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:layout_centerInParent="true"
  android:text="Your Text goes here"
/>

Chcete-li to provést v době spuštění něco takového použít ve své činnosti

TextView textView1 =(TextView)findViewById(R.id.texView1);
RelativeLayout.LayoutParams layoutParams = RelativeLayout.LayoutParams)textView1.getLayoutParams();
layoutParams.addRule(RelativeLayout.CENTER_IN_PARENT, RelativeLayout.TRUE);
textView1.setLayoutParams(layoutParams);
Odpovězeno 03/01/2015 v 03:58
zdroj uživatelem

hlasů
21

Použijte v souboru XML.

Layout file

<TextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:gravity="center"
  android:text="@string/stringtext"/>

nebo:

Pomocí tohoto uvnitř třídy Java

TextView textView =(TextView)findViewById(R.id.texviewid);
textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 04/10/2013 v 18:18
zdroj uživatelem

hlasů
18

Použít pro relativní rozvržení

android:layout_centerInParent="true"

a za druhé rozvržení

android:gravity="center" 
Odpovězeno 11/10/2013 v 12:08
zdroj uživatelem

hlasů
14

Při použití gravitace pracuje pro TextView, je tu alternativní metoda implementována v úrovni API 17 -

textView.setTextAlignment(View.TEXT_ALIGNMENT_CENTER);

Nevím rozdíl, ale funguje to taky. Avšak pouze pro úroveň API 17 nebo vyšší.

Odpovězeno 24/08/2013 v 21:50
zdroj uživatelem

hlasů
11

V případě, že TextView'svýška a šířka jsou wrap contentpotom text v rámci TextViewvždy střed. Ale v případě, že TextView'sšířka match_parenta výška je match_parentnebo wrap_contentpak budete muset psát následující kód:

Pro RelativeLayout:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center" 
    android:text="Hello World" />

</RelativeLayout>

Pro LinearLayout:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="Hello World" />

</LinearLayout>
Odpovězeno 17/12/2015 v 06:12
zdroj uživatelem

hlasů
11

V roce RelativeLayout, to bude pěkné s ním.

A další Buttona něco jiného si můžete přidat.

Níže uvedené funguje dobře pro mě.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="#ff314859"
  android:paddingLeft="16dp"
  android:paddingRight="16dp">
  <TextView 
    android:id="@+id/txt_logo"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="your text here"
    android:textSize="30dp"
    android:gravity="center"/>

    ...other button or anything else...

</RelativeLayout>
Odpovězeno 21/11/2012 v 04:15
zdroj uživatelem

hlasů
10

Nejjednodušší způsob, jak (což je překvapivě zmíněna pouze v komentářích, tedy důvod, proč jsem vyslání jako odpověď), je:

textview.setGravity(Gravity.CENTER)
Odpovězeno 15/12/2015 v 12:38
zdroj uživatelem

hlasů
10

Stačí nastavit gravityvašeho TextView do CENTER.

Odpovězeno 02/04/2013 v 04:34
zdroj uživatelem

hlasů
9

Pokud používáte Relativní rozložení:

 <TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/stringname"
  android:layout_centerInParent="true"/>

Pokud používáte LinearLayout

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/stringname"
  android:layout_gravity="center"/>
Odpovězeno 15/11/2015 v 06:33
zdroj uživatelem

hlasů
9

Tady je moje odpověď, kterou jsem použil v mém app. Ukazuje text středu obrazovky.

<TextView
  android:id="@+id/txtSubject"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/subject"
  android:layout_margin="10dp"
  android:gravity="center"
  android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
Odpovězeno 03/06/2013 v 10:54
zdroj uživatelem

hlasů
9

Pokud se snažíte, aby střed textu na TableRow v TableLayout, tady je, jak jsem se toho dosáhnout:

<TableRow android:id="@+id/rowName"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:padding="5dip" >
  <TextView android:id="@+id/lblSomeLabel"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:gravity="center"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_weight="100"
       android:text="Your Text Here" />
</TableRow>
Odpovězeno 15/07/2012 v 03:14
zdroj uživatelem

hlasů
7

Jako mnoho odpovědí naznačují výše funguje.

android:gravity="center"

Chcete-li jej střed jen ve svislém směru:

android:gravity="center_vertical"

nebo jen horizontálně:

android:gravity="center_horizontal"
Odpovězeno 04/07/2013 v 21:09
zdroj uživatelem

hlasů
6

Můžete to udělat takhle, aby textu na střed

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center" />
Odpovězeno 30/06/2017 v 09:27
zdroj uživatelem

hlasů
6

Na TextView je výška a šířka jsou spokojeni zábal pak se text v rámci TextView vždy středem, pak se centrum v jeho mateřské rozložení pomocí:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:text="Hello.."/>
</RelativeLayout>

Pro LinearLayout také kód je stejný:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello.."/>
</LinearLayout>

a pro-gramaticky nadřazený RelativeLayout kód v jazyce Java tento při běhu použití něco takového ve své činnosti

TextView textView1 =(TextView)findViewById(R.id.texView1);
RelativeLayout.LayoutParams layoutParams = RelativeLayout.LayoutParams)textView1.getLayoutParams();
layoutParams.addRule(RelativeLayout.CENTER_IN_PARENT, RelativeLayout.TRUE);
textView1.setLayoutParams(layoutParams);
Odpovězeno 07/03/2016 v 13:42
zdroj uživatelem

hlasů
6

Jednoduše řečeno, v souboru XML, nastavte TextView gravitaci do centra:

<TextView
  android:gravity="center" />
Odpovězeno 06/05/2013 v 18:56
zdroj uživatelem

hlasů
4

Metoda XML 01

<TextView 
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
  android:text="@strings/text"
/>

Metoda XML 02

<TextView 
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_centerVertical="true"
  android:text="@strings/text"
/>

Metoda XML 03

<TextView 
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:gravity="center"
  android:text="@strings/text"
/>

Metoda XML 04

<TextView 
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:layout_centerInParent="true"
  android:text="@strings/text"
/>

Metoda Java 01

textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);

Metoda Java 02

textview.setGravity(Gravity.CENTER);

Metoda Java 03

textView.setTextAlignment(View.TEXT_ALIGNMENT_CENTER);
Odpovězeno 10/02/2018 v 16:05
zdroj uživatelem

hlasů
4

Zkuste tímto způsobem, bude to fungovat

<LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  android:gravity="center_horizontal|center_vertical">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAlignment="center" />

</LinearLayout>
Odpovězeno 17/06/2016 v 18:29
zdroj uživatelem

hlasů
4

android:gravity="center_horizontal"pro zarovnání textu Center vodorovně. android:gravity="center_vertical"pro zarovnání textu Center ve svislém směru. android:gravity="center"pro zarovnání textu Center vertikálně i horizontálně.

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
    android:layout_height="match_parent" />
Odpovězeno 20/05/2016 v 10:18
zdroj uživatelem

hlasů
3

TextView gravitace funguje podle vašeho mateřského rozvržení.

LinearLayout :

Používáte-li LinearLayout pak najdete dvě gravitace atribut android: gravitace a Android: layout_gravity

android: hmotnost: představují rozložení lektvar vnitřního textu TextView zatímco android: layout_gravity: představují TextView pozici v nadřízeném pohledu.

zadejte popis obrázku zde

Chcete-li nastavit text, vodorovně a svisle vycentrovat pak pomocí níže kód tohoto

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="300dp"
  android:background="@android:color/background_light"
  android:layout_height="300dp">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:text="Hello World!"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
</LinearLayout>

RelativeLayout :

Používání RelativeLayout můžete použít níže majetku TextView

android: gravitace = "center" pro textovou centra v TextView.

android: gravitace = „center_horizontal“ vnitřní textu Chcete-li vodorovně na střed.

android: gravitace = „center_vertical“ vnitřní textu Chcete-li svisle na střed.

android: layout_centerInParent = „true“, pokud chcete TextView ve středové poloze nadřízeném pohledu. android: layout_centerHorizontal = „true“, pokud chcete TextView v horizontálním středu nadřízeném pohledu. android: layout_centerVertical = „true“, pokud chcete TextView ve svislém směru středu nadřízeném pohledu.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="300dp"
  android:background="@android:color/background_light"
  android:layout_height="300dp">

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:text="Hello World!"
    android:gravity="center"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
</RelativeLayout>
Odpovězeno 20/09/2017 v 12:08
zdroj uživatelem

hlasů
3

použijte následující kód v xml, že pracoval pro mě, můžete změnit orientaci, že to bude ve středu

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:background="@color/colorPrimaryDark"
    android:gravity="center"
    android:layout_height="wrap_content">
    <TextView
      android:id="@+id/id_text"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:textSize="18sp"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="normal"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="centre me"/>
  </LinearLayout>
Odpovězeno 07/12/2016 v 10:26
zdroj uživatelem

hlasů
2

Nemyslím si, Vy opravdu potřebujete k tomu, že právě definovat TextView v souboru s rozložením takhle

<RelativeLayout
  android:layout_width="width"
  android:layout_height="height">
  <TextView
    android:id="@+id/yourid"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Your text" />
</RelativeLayout>
Odpovězeno 23/01/2017 v 12:09
zdroj uživatelem

hlasů
2

centrum textu

<TextView
    android:id="@+id/failresults"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:text=""
    android:textSize="12sp" />
Odpovězeno 04/09/2016 v 19:33
zdroj uživatelem

hlasů
2

Už jste vyzkoušeli tuto cestu?

<TextView
android:id="+@id/txtVw"
android:gravity="center"
/>
Odpovězeno 13/03/2014 v 13:57
zdroj uživatelem

hlasů
2
<TextView
android:id="+@id/textView"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center"
/>
Odpovězeno 19/02/2014 v 13:55
zdroj uživatelem

hlasů
1
 <android.support.constraint.ConstraintLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">


    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="HELLO"
      android:textColor="@color/colorPrimaryDark"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"/>

 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
Odpovězeno 25/03/2019 v 12:02
zdroj uživatelem

hlasů
1

Je nutné nastavit podle závažnosti takto:

(textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 07/02/2019 v 04:24
zdroj uživatelem

hlasů
1

Můžete nastavit závažnost centra vertikální a TextAlignment do centra.

<TextView
   android:text="@string/yourText"
   android layout_height="wrap_content"
   android layout_height="wrap_content"
   android:gravity="center_vertical"
   android:textAlignment="center" />
Odpovězeno 13/06/2018 v 05:50
zdroj uživatelem

hlasů
1
<TextView 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:gravity="center"
android:text="In the center"/>

Výše uvedené je nastavit jej pomocí XML souboru.

ale já dávám přednost java verzi, protože se můžete také zakázat v kódu, zatímco v provozním stavu, v případě potřeby. Níže je kód v jazyce Java.

textView1.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 22/04/2018 v 04:41
zdroj uživatelem

hlasů
1

Přes . xmlSoubor gravitace lze nastavit do centra následovně

<TextView 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  android:gravity="center"
  android:text="In the center"
/>

Přes java následující je způsob, jak můžete vyřešit váš konkrétní problém

textView1.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
Odpovězeno 03/03/2018 v 19:33
zdroj uživatelem

hlasů
1

Zkuste to :

<TextView 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  android:gravity="center"
/>
Odpovězeno 20/09/2017 v 03:34
zdroj uživatelem

hlasů
1

Použijte android:gravity="center"k vyřešení problému.

Odpovězeno 22/03/2017 v 08:09
zdroj uživatelem

hlasů
1

Pokud pracujete s RelativeLayout, zkuste použít tuto vlastnost uvnitř vaší TextViewznačce:

android:layout_centerInParent= true
Odpovězeno 05/03/2017 v 15:21
zdroj uživatelem

hlasů
0

Použití android:textAlignment="center"

    <TextView
    android:text="HOW WAS\nYOUR\nDAY?"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAlignment="center"
    android:id="@+id/textView5"
     />
Odpovězeno 05/06/2019 v 04:09
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pokud máte pouze jeden TextView do souboru XML a pak si můžete udělat závažnost nadřazený pohled jako centrum. To umožní, aby vaše dítě prvek ve středu obrazovky a pak si můžete vytvořit svůj dítě pohled jako obal pro výšky i šířky.

Odpovězeno 10/05/2019 v 22:13
zdroj uživatelem

hlasů
0

šířka TextView a výška by měla být match_parent a přidat Android: gravitace = „center“ v TextView atributy.

Odpovězeno 27/04/2019 v 10:06
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pokud vytváříte svůj text šířku a výšku zobrazení zabalit obsah pak budete muset zvládnout to je pozice přes rozložení gravitace v souladu s mateřským podporované atributy. Jiného, ​​co můžete udělat.

<TextView 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  android:gravity="center"/> 
Odpovězeno 01/04/2019 v 07:12
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zkuste to:

Používání LinearLayout pokud používáte výšku a šířku TextView match_parent můžete nastavit gravitace text do středu a zarovnání textu do střediska textových vodorovné pokud používáte výšku a šířku TextView wrap_content přidejte těžiště atribut v LinearLayout.

Kód XML

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">

<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:textAlignment="center"
  android:gravity="center"
  android:textColor="#000"
  android:textSize="30sp"
  android:text="Welcome to Android" />
  </LinearLayout>

Java kód

Můžete programatically udělat takhle: -

(textView.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);

Děkuji

Odpovězeno 26/03/2019 v 05:44
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zkuste to:

<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center" />
Odpovězeno 16/02/2019 v 05:08
zdroj uživatelem

hlasů
0

Můžete programatically to udělat v Javě s: textview.setGravity (Gravity.CENTER);

Odpovězeno 14/12/2018 v 16:56
zdroj uživatelem

hlasů
0

Můžete změnit android:gravityza to.

android:gravity="center" nebo

Chcete-li střed vodorovně nebo svisle

android:gravity="center_horizontal"

android:gravity="center_vertical"

Odpovězeno 05/11/2018 v 11:12
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zde je řešení.

<TextView 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:gravity="center"
    android:text="**Your String Value**" />
Odpovězeno 25/05/2018 v 08:12
zdroj uživatelem

hlasů
0

použití androida: gravitace = „centrum“ pro rodiče

<LinearLayout
  android:layout_width="200dp"
  android:layout_height="200dp"

  android:gravity="center"
  >
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="Hello world"
    />
</LinearLayout>
Odpovězeno 08/05/2018 v 09:25
zdroj uživatelem

hlasů
0

Použití Gravity Property v TextView vystředit text vertikálně i horizontálně.

android:gravity="center"
Odpovězeno 20/03/2018 v 15:10
zdroj uživatelem

hlasů
0

Řekněme, že Full TextView na obrazovce

 <TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:text="Hello World!"
  android:gravity="center"
  />

Řekněme TextView (není úplný) v relativním rozložení

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Hello World!"
  android:layout_centerInParent=true
  />

Řekněme TextView (není úplný) v Linear_layout

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Hello World!"
  android:layout_gravity="centre"
  />
Odpovězeno 05/02/2018 v 10:43
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jak vycentrovat zobrazení nebo jeho obsah, např TextView tlačítka nebo horizontálně i vertikálně? layout_gravity lze použít k umístění pohled ve středu jeho rodiče. Zatímco atribut gravitace se používá poloha Zobrazení v obsahu, např „textu“ ve středu pohledu.

(1) Centrum TextView vodorovně

zadejte popis obrázku zde

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="10dp"
  tools:context=".MainActivity" >

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    android:layout_gravity="center"
    android:background="#333"
    android:textColor="#fff"
    />

</LinearLayout>

(2) Centrum TextView svisle

android: layout_gravity =“center_vertical“ dávka nefunguje !!

Do centra TextView vertikálně, je třeba, aby trik. Místo TextView uvnitř RelativeLayout poté nastavte TextView atribut android: layout_centerInParent =“true“ zadejte popis obrázku zde

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="10dp"
  tools:context=".MainActivity" >

  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:gravity="center"
    android:background="#333"
    android:textColor="#fff"
    />

</RelativeLayout>

(3) Center Text vodorovně

android: gravitace =“center_horizontal“

zadejte popis obrázku zde

(4) Znění Center vodorovně a svisle

android: gravitace =“center“ to bude střed text horizontálně i vertikálně

zadejte popis obrázku zde

<TextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="100dp"
  android:text="Hello World!"
  android:gravity="center"
  android:background="#333"
  android:textColor="#fff"
  />
Odpovězeno 18/12/2017 v 07:06
zdroj uživatelem

hlasů
0

V ConstraintLayout z jakéhokoli pohledu:

(Pokud používáte rozložení vazby, nastavte výšku & šířku 0 a nechat omezení pro správu hranic zobrazení.)

<View
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="0dp"
  app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
Odpovězeno 14/12/2017 v 16:58
zdroj uživatelem

hlasů
0

Přidal jsem xml fragment, aby se TextView centrum alligned v lineární i relativní rozložení.

V lineární rozložení

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Text In Center"
android:layout_gravity="center"
android:gravity="center"/>

V relativním rozvržení

<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:text="Text In Center"
android:layout_centerInParent= true/>
Odpovězeno 03/12/2017 v 18:05
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pokud to TextView nemá výška / šířka atributy nastaveny na wrap_content, stačí použít android:gravity="center". Ale někteří lidé si stěžují, že použití, která nefunguje. To proto, že jejich rozložení nemá stejnou gravitaci. Můžete nastavit

android:layout_gravity="center" V TextView (toto se bude vztahovat pouze na TextView)

nebo

android:gravity="center" V mateřské USPOŘÁDÁNÍ (to platí pro všechny pohledy uvnitř něj)

Odpovězeno 27/11/2017 v 19:04
zdroj uživatelem

hlasů
0

Můžete střed textového zobrazení pomocí systému Android: gravitace = „center“

Kód vypadá následovně

  <TextView
   android:text="@string/yourText"
   android layout_height="wrap_content"
   android layout_height="wrap_content"
   android:gravity="center" />
Odpovězeno 13/11/2017 v 10:42
zdroj uživatelem

hlasů
0
There are 2 ways to do this :

1. From Xml
   use : 
    <TextView
     .........
    android:gravity="center"/>

2. From Java class
  use : 

   [textview].setGravity(Gravity.CENTER);
Odpovězeno 06/10/2016 v 11:08
zdroj uživatelem

hlasů
0

Nastavte atribut gravitace v souboru s rozložením as android:gravity="center"

Odpovězeno 17/08/2016 v 22:29
zdroj uživatelem

hlasů
0

A pro ty, přemýšlel, jak to střed vertikálně ve svém TextView prvkem při zachování jej na levou stranu (horizontálně):

android:gravity="center"
android:textAlignment="viewStart"
Odpovězeno 17/08/2016 v 21:46
zdroj uživatelem

hlasů
0
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="25dp"
    android:textStyle="bold"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:text="Tours"
    android:id="@+id/textView" />
Odpovězeno 20/07/2016 v 06:27
zdroj uživatelem

hlasů
-1
android:gravity="centre" 

To by vám pomůže vycentrovat TextView.

Odpovězeno 29/12/2018 v 13:35
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more