Já používám onSensorChanged (). Co mám uvést v <uses-funkce>?

hlasů
2

Zkontroloval jsem doc zde: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html

a zjistil, 2 nejdůležitější vlastnosti:

1) android.hardware.sensor.accelerometer

2) android.hardware.sensor.compass

Který z nich musím uvést ve svém manifestu? Nebo oboje?

Ano, jsem si jistý, že jsem pomocí akcelerometru. Ale hodnoty Akcelerometr a magnetické pole se používají také k výpočtu „Direction“ (což také znamená, že jsem pomocí android.hardware.sensor.compass ??)

Tady je můj kód:

@Override
 public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
 int type = event.sensor.getType();

 switch (type) {
 case Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD:
  mags = event.values.clone();
  break;
        //I'm using Accelerometer here
 case Sensor.TYPE_ACCELEROMETER:
  accels = event.values.clone();
            break;
}
          SensorManager.getRotationMatrix(rotationMat, I, accels, mags);
  SensorManager.getOrientation(rotationMat, calculatedOrients);

        //I also get direction here, So do I need to specify android.hardware.sensor.compass in <uses-feature> ?
  azimuth = (float) Math.toDegrees(calculatedOrients[0]);
  pitch = (float) Math.toDegrees(calculatedOrients[1]);
  roll = -(float) Math.toDegrees(calculatedOrients[2]);
}

Děkuji předem!

Položena 01/12/2010 v 04:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
3

Myslím si, že to odpoví sami a měli používat oba .

Ujistěte se, že si můžete nastavit požadovanou hodnotu false a mají aplikace napsat upozornění pro uživatele. Jinak nemusí být schopen ji distribuovat starší klienty přes Android Market.

<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" android:required="true" />
<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.compass" android:required="true" />
Odpovězeno 01/12/2010 v 06:44
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more