Android: Získání názvu souboru z fotoaparátu?

hlasů
6

Musím běžet na malý problém s něčím, co jsem asi jen s výhledem.

Chci, aby se obraz z povrchu náhledu fotoaparátu a uložit jej do sd_card. Tento postup funguje téměř dokonale. I přiřadit mu název souboru, a pro toho či onoho důvodu, že nepoužívá název souboru.

To je to, co jsem se snažil udělat:

  Button imagecapture = (Button)findViewById(R.id.imagecapture);
  imagecapture.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      String filename = null;
      ImageCaptureCallback iccb = null;

        try {
        filename = timeStampFormat.format(new Date());
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(Media.TITLE, filename);
        values.put(Media.DESCRIPTION, Image capture by camera);

        Uri uri = getContentResolver().insert(Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, values);
        iccb = new ImageCaptureCallback( getContentResolver().openOutputStream(uri));
        } catch(Exception ex ){
        ex.printStackTrace();
        Log.e(getClass().getSimpleName(), ex.getMessage(), ex);
        }
      camera.takePicture(mShutterCallback, mPictureCallbackRaw, iccb);
      com.froogloid.android.gspot.Park.imageFileName = filename;


    }
  }); 

To nebude používat název souboru (tj čas / datum razítka jsem ji požádat, aby byl.)

Položena 18/01/2009 v 19:30
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
5

To byl vyřešen zavedením PictureCallback přes třídu ImageCaptureCallback a Potlačení onPictureTaken kde byl soubor je písemný prostřednictvím výstupního souboru toku. Vše, co musel udělat, bylo změnit fileoutput proudu do názvu souboru, který chcete.

Odpovězeno 23/01/2009 v 12:43
zdroj uživatelem

hlasů
0

to neukládá na disk? v mém app tento kód uloží na disk, možná budete používat proměnnou „filaname“ získat obraz z sdcard? použít obrázek z sdcard je lepší uložit do proměnné, na examople, hodnota „fileUri“ z uri.toString, konec dostat z sdcard souboru s uri Uri.parse (fileUri) ..

Odpovězeno 26/01/2009 v 12:01
zdroj uživatelem

hlasů
0

Tady to je: Doufám, že to pomůže / Pravděpodobně není nejlepší způsob, jak jít o tom, ale fungovalo to.

Jedná se o fotoaparát zachytit obraz zpětné volání .

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import android.hardware.Camera;
import android.hardware.Camera.PictureCallback;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class ImageCaptureCallback implements PictureCallback {

  private OutputStream filoutputStream;
  public ImageCaptureCallback(OutputStream filoutputStream) {
  this.filoutputStream = filoutputStream;
}
@Override 
public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {

  try {
      Log.v(getClass().getSimpleName(), "onPictureTaken=" + data + " length = " + data.length);
      FileOutputStream buf = new FileOutputStream("/sdcard/dcim/Camera/" + CameraActivity.filename + ".jpg");
      buf.write(data);
      buf.flush();
      buf.close();
     // filoutputStream.write(data);
      filoutputStream.flush();
      filoutputStream.close();

    } catch(Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    }

}
Odpovězeno 25/02/2009 v 20:25
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more