Jak zobrazit seznam obrázků v ListView v Androidu?

hlasů
61

Jak zobrazit seznam obrázků pomocí ListView? Jsem dowloading obrazy v době běhu. Celkový počet snímků není stanovena.

Položena 20/01/2009 v 01:24
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


8 odpovědí

hlasů
47

Já bych začít s něčím, jako je tento (a pokud je něco v nepořádku s mým kódem, tak bych samozřejmě ocenit jakýkoliv komentář):

public class ItemsList extends ListActivity {

private ItemsAdapter adapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.items_list);

  this.adapter = new ItemsAdapter(this, R.layout.items_list_item, ItemManager.getLoadedItems());
  setListAdapter(this.adapter);
}

private class ItemsAdapter extends ArrayAdapter<Item> {

  private Item[] items;

  public ItemsAdapter(Context context, int textViewResourceId, Item[] items) {
    super(context, textViewResourceId, items);
    this.items = items;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    View v = convertView;
    if (v == null) {
      LayoutInflater vi = (LayoutInflater)getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      v = vi.inflate(R.layout.items_list_item, null);
    }

    Item it = items[position];
    if (it != null) {
      ImageView iv = (ImageView) v.findViewById(R.id.list_item_image);
      if (iv != null) {
        iv.setImageDrawable(it.getImage());
      }
    }

    return v;
  }
}

@Override
protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {
  this.adapter.getItem(position).click(this.getApplicationContext());
}
}

Například rozšíření ArrayAdapter s vlastním druhem zboží (držení informace o vašich snímků) a přepsat getView()způsobem, který připravuje pohled na položky v seznamu. K dispozici je také metoda add()na ArrayAdapter přidávat položky na konec seznamu.

R.layout.items_list Je jednoduché s dispozicí ListView

R.layout.items_list_item je rozložení reprezentuje jednu položku ze seznamu

Odpovězeno 20/01/2009 v 12:36
zdroj uživatelem

hlasů
1

Chcete-li získat data z databáze, měli byste použít SimpleCursorAdapter.

Myslím, že můžete přímo vázat SimpleCursorAdapterna A ListView- pokud ne, můžete si vytvořit vlastní třídu adaptéru, který rozšiřuje SimpleCursorAdapter s zvykem ViewBinder, že přepíše setViewValue.

Podívejte se na Poznámkový blok tutoriálu vidět, jak používat SimpleCursorAdapter.

Odpovězeno 29/04/2009 v 13:17
zdroj uživatelem

hlasů
1

Název souboru by měl odpovídat rozložení id, který je v tomto případě: items_list_item.xml ve složce rozložení vaší aplikace

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  > 

<ImageView android:id="@+id/R.id.list_item_image"
 android:layout_width="100dip"
 android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout>
Odpovězeno 24/09/2009 v 22:33
zdroj uživatelem

hlasů
2

jsem přišel s řešením, které nazývám „BatchImageDownloader“, který dobře poslouží. Zde je stručný přehled o tom, jak se používá:

 • Udržet globální HashMap (nejlépe ve svém objektu Application), která slouží jako vyrovnávací paměti odčerpatelných objektů

 • V metodě getView () ze svého seznamu adaptéru pomocí tažného z cache pro vyplnění ImageView v seznamu položek.

 • Vytvoření instance BatchImageDownloader, procházející v ListView adaptér

 • Volejte addUrl () pro každý obrázek, který musí být staženy / zobrazena

 • Po dokončení volání execute (). To vystřelí AsyncTask že stahuje všechny snímky, a jako každý obraz je přitažené za vlasy a přidány do mezipaměti, to osvěžuje ListView (voláním notifyDataSetChanged ())

Tento přístup má následující výhody:

 • Jeden pracovník vlákno se používá k načíst všechny obrázky, spíše než samostatné vlákno pro každý obrazový / pohled
 • Jakmile obraz je přitažené za vlasy, všechny položky seznamu, které ji používají, jsou okamžitě aktualizovány
 • Kód nemá přístup k zobrazení obrázků v seznamu položek přímo - místo toho spouští ListView aktualizaci voláním notifyDataSetChanged () na vašem seznamu adaptéru a implementace getView () jednoduše táhne tažného z mezipaměti a zobrazí jej. Tím se zabrání problémům spojeným s recyklovanými View objekty používané v ListViews.

Zde je zdrojový kód BatchImageDownloader:

package com.mobrite.androidutils;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.os.AsyncTask;
import android.widget.BaseAdapter;

public class BatchImageDownloader extends AsyncTask<Void, Void, Void> {

  List<String> imgUrls = new ArrayList<String>();
  BaseAdapter adapter;
  HashMap<String, Drawable> imageCache;

  public BatchImageDownloader(BaseAdapter adapter,
      HashMap<String, Drawable> imageCache) {
    this.adapter = adapter;
    this.imageCache = imageCache;
  }

  public void addUrl(String url) {
    imgUrls.add(url);
  }

  @Override
  protected Void doInBackground(Void... params) {
    for (String url : imgUrls) {
      if (!imageCache.containsKey(url)) {
        Drawable bm = downloadImage(url);
        if (null != bm) {
          imageCache.put(url, bm);
          publishProgress();
        }
      }
    }
    return null;
  }

  @Override
  protected void onProgressUpdate(Void... values) {
    adapter.notifyDataSetChanged();
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(Void result) {
    adapter.notifyDataSetChanged();
  }

  public Drawable downloadImage(String url) {

    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
    HttpGet request = new HttpGet(url);
    try {
      HttpResponse response = httpClient.execute(request);
      InputStream stream = response.getEntity().getContent();
      Drawable drawable = Drawable.createFromStream(stream, "src");
      return drawable;
    } catch (ClientProtocolException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    } catch (IllegalStateException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }

  }

}
Odpovězeno 11/04/2011 v 14:27
zdroj uživatelem

hlasů
5
 package studRecords.one;

 import java.util.List;
 import java.util.Vector;

 import android.app.Activity;
 import android.app.ListActivity;
 import android.content.Context;
 import android.content.Intent;
 import android.net.ParseException;
 import android.os.Bundle;
 import android.view.LayoutInflater;
 import android.view.View;
 import android.view.ViewGroup;
 import android.widget.ArrayAdapter;
 import android.widget.ImageView;
 import android.widget.ListView;
 import android.widget.TextView;public class studRecords extends ListActivity 
{
static String listName = "";
static String listUsn = "";
static Integer images;
private LayoutInflater layoutx;
private Vector<RowData> listValue;
RowData rd;

static final String[] names = new String[]
{
   "Name (Stud1)", "Name (Stud2)",  
   "Name (Stud3)","Name (Stud4)" 
};

static final String[] usn = new String[]
{
   "1PI08CS016","1PI08CS007","1PI08CS017","1PI08CS047"
};

private Integer[] imgid = 
{
 R.drawable.stud1,R.drawable.stud2,R.drawable.stud3,
 R.drawable.stud4
};

public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.mainlist);

  layoutx = (LayoutInflater) getSystemService(
  Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  listValue = new Vector<RowData>();
  for(int i=0;i<names.length;i++)
  {
    try
    {