Problém v provozním JUnit testy zatmění 3.4.1 pro Mac OS

hlasů
5

Problém v provozním JUnit testy zatmění 3.4.1 pro Mac OS

Jsem dostat tuto chybu: ‚Lanuching alltests‘ došlo k problému. Nelze se připojit k VM.

! Vstupu org.eclipse.core.net 1 0 2009-01-29 10: 07: 44,047
! ZPRÁV Systém nemovitost http.nonProxyHosts byla nastavena na lokální | * .místní | 169,25
4/16 | * .169.254 / 16 z externího zdroje. Tato hodnota bude přepsán pomocí th
e hodnoty z preferencí

! Vstupu org.eclipse.jdt.launching 4 120 2009-01-29 10: 42: 59,295
! Zpráva Nelze se připojit k VM
! STACK 0
java.net.SocketException: Socket zavřeno
    na java.net.PlainSocketImpl.socketAccept (Native Method)
    na java.net.PlainSocketImpl.accept (PlainSocketImpl.java:384)
    na java.net.ServerSocket.implAccept (ServerSocket.java:450)
    na java.net.ServerSocket.accept (ServerSocket.java:421)
    na org.eclipse.jdi.internal.connect.SocketTransportService.accept (Socket
TransportService.java:95)
    na org.eclipse.jdi.internal.connect.SocketTransportImpl.accept (SocketTra
nsportImpl.java:56)
    na org.eclipse.jdi.internal.connect.SocketListeningConnectorImpl.accept (
SocketListeningConnectorImpl.java:135)
    na org.eclipse.jdt.internal.launching.StandardVMDebugger $ ConnectRunnable
.Servopohon (StandardVMDebugger.java:107)
    na java.lang.Thread.run (Thread.java:613)


Položena 29/01/2009 v 20:23
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
0

Eclipse a JUnit komunikovat prostřednictvím IPC (Inter Process Communication). Odtud používáte androida s konkrétním virtuálním stroji.

Tato zpráva System property http.nonProxyHosts has been set to local|*.local|169.25 4/16|*.169.254/16 by an external source. This value will be overwritten using the values from the preferencesje pro mě zajímalo. Existuje preference ve vašem Eclipse a oni jsou pravděpodobně špatně. Se snaží odstranit tyto nonproxy nastavení v Eclipse.

Hodně štěstí!

Odpovězeno 30/01/2009 v 07:53
zdroj uživatelem

hlasů
0

Pro ostatní lidi, které mají tento problém, ale nesnaží nic vztahující se k android rámci své elcipse / Mac OS X Leopard - v případě, že jste kompilaci proti JRE 1.6 (tj. Soylatte propuštění hack, protože leopardi ne přirozeně podporovat Javu 1.6), co fungovalo pro mě bylo ručně odstranit falešný 1.6 VM ze zatmění a přidejte skutečnou jeden z Preferences> Java-> instalovaný JRE

Hodně štěstí!

Odpovězeno 18/07/2011 v 23:16
zdroj uživatelem

hlasů
7

To je to, co jsem udělal, že vyřešil můj problém (Eclipse na MacOSX Lion):

 • Přejít na projekt Vlastnosti-> Java Build Path-> Knihovny
 • Přidejte JRE knihovní systém
 • Přejít k objednávce a tab Export, přesunout JRE knihovní systém až na začátek.

Doufám, že to pomůže.

Odpovězeno 26/03/2012 v 19:20
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more