Python / Baňky Server Side - Java / HttpURLConnection Client - REST Realizace

hlasů
2

Jsem v současné době realizuje REST rozhraní pro mé webové aplikace z desktopové aplikace, která komplimenty službu. Použili jsme Python s Baňka pro implementaci REST serveru.

Máme situaci, kdy bude klient Java požadavku POST a na straně serveru python zpracuje na tyči v pohodě, dokud je potřeba připojit k databázi MySQL.

Zde je python / baňka kód:

@app.route(/update_project/<project_data>, methods=['GET','POST'])
def updateWPProject(project_data):
  project_data = user+++++pw+++++pj_jsondoc.
  This will update an existing project data or insert a non-existant project data item.
  usrpw = project_data.split(+++++)
  dblogin = wplogin(usr=usrpw[0], pw=usrpw[1])
  if dblogin[0] == 'SUCCESS':
    db_name = dblogin[1][0].strip()
    db_user = dblogin[1][1].strip()
    db_pw = dblogin[1][2].strip()
    if flask.request.method == 'POST':
      fname = flask.request.form['fName']
      if fname:
        pj = Project()
        try:
          pj = json.loads(fname)
        except TypeError:
          sys.stdout.write(JSON conversion error...%s % sys.exc_info()[0])
        except AttributeError:
          sys.stdout.write(JSON conversion error...%s % sys.exc_info()[0])

        updateProject(db_name,db_user,db_pw,pj)
        #return redirect(url_for('/'))
  else:
    return 'Login failure.'
  pass

To funguje v pohodě, dokud se dostane do 'updateProject (DB_NAME, DB_USER, db_pw PJ)' řádku. To se pak jít na tuto funkci, a vrátí 500 na ‚kurzoru = conn.cursor ()‘ bez ukončení funkce.

  def updateProject(dbname, dbuser, dbpw, pj):
    Updates or inserts a project record is not exists. PJ passed as an argument is a Project object.

    try:
      conn = getConnection(dbuser, dbpw, dbname)
      cursor = conn.cursor()
    except:
      sys.stdout.write(MySQL connection error...%s % sys.exc_info()[0])

    sql_stmt = INSERT IGNORE INTO projects( projNo, projName, worksteplabel, workstep1label, workstep2label, workstep3label, resultlabel, result1label, result2label, result3label, projectowner, dbname, dblogin, dbpw, role, preference1, preference2, preference3 )
VALUES (
'projNo', 'projName', 'wslabel', 'wslabel', 'wslabel', 'wslabel', 'rlabel', 'rlabel', 'rlabel', 'rlabel', 'pjowner', 'dbname', 'dblogin', 'dbpw', 'role', 'pref1', 'pref2', 'pref3'
) ON DUPLICATE
KEY UPDATE projName = 'projName',
worksteplabel = 'wslabel',
workstep1label = 'wslabel',
workstep2label = 'wslabel',
workstep3label = 'wslabel',
resultlabel = 'rlabel',
result1label = 'rlabel',
result2label = 'rlabel',
result3label = 'rlabel',
projectowner = 'pjowner',
dbname = 'dbname',
dblogin = 'dblogin',
dbpw = 'dbpw',
role = 'role',
preference1 = 'pref1',
preference2 = 'pref2',
preference3 = 'pref3' )

    try:
      cursor.execute(sql_stmt)
      return 'SUCCESS'
    except MySQLdb.Error:
      sys.stdout.write(MySQLdb error...%s % sys.exc_info()[0])
      return 'FAILURE'

Na straně klienta v jazyce Java, já používám následující kód odeslat požadavek POST a data z klienta.

public void DB_NewProjectREST(ProjectData proj, WPUser usr) {
    // public static String excutePost(String targetURL, String urlParameters)
    //URL url;
    HttpURLConnection connection = null; 

    ///First, all the GSON/JSon stuff up front
    Gson gson = new Gson();
    //convert java object to JSON format
    String json = gson.toJson(proj);
   //Then credentials and send string
    String send_string = usr.getUserEmail()+++++++usr.getUserHash();

    try {
     //Create connection
     URL url = new URL(http://127.0.0.1:5000/update_project/+send_string);
     String urlParameters = fName= + URLEncoder.encode(json, UTF-8);

     connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
     connection.setRequestMethod(POST);
     connection.setRequestProperty(Content-Type, application/x-www-form-urlencoded);

     connection.setRequestProperty(Content-Length, + Integer.toString(urlParameters.getBytes().length));
     connection.setRequestProperty(Content-Language, en-US); 

     connection.setUseCaches(false);
     connection.setDoInput(true);
     connection.setDoOutput(true);

     //Send request
     DataOutputStream wr = new DataOutputStream (connection.getOutputStream ());
     wr.writeBytes (urlParameters);
     wr.flush ();
     wr.close ();

     //Get Response  
     InputStream is = connection.getInputStream();
     BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
     String line;
     StringBuffer response = new StringBuffer(); 
     while((line = rd.readLine()) != null) {
      response.append(line);
      response.append('\r');
     }
     rd.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      //return null;
    }finally {
      if(connection != null) {
        connection.disconnect(); 
      }
    }
  }

Vypadá to, že budu muset poslat nějaké odpovědi (na vstupního proudu) zpět klientovi a to je místo, kde můj Python kód se náhle vrací. (?) Data dostat z java klienta na python / baňky kódu, takže je tam nějaký způsob, jak vrácení rychlé ‚OK‘ a pokračovat ve zpracování aktualizace db. Nebo je spojení hovoru kurzor ve funkci python updateProject interferující s připojením http nějak?

Jakákoliv pomoc ocení.

Položena 20/02/2011 v 22:46
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Zde je kód na straně serveru, který Python funguje, ale není si jistý, jestli to je ‚správná‘ způsob, jak to udělat ....

@app.route("/update_project/<project_data>", methods=['GET','POST'])
def updateWPProject(project_data):
  """project_data = user+++++pw+++++pj_jsondoc.
  This will update an existing project data or insert a non-existant project data item."""
  usrpw = project_data.split("+++++")
  dblogin = wplogin(usr=usrpw[0], pw=usrpw[1])
  if dblogin[0] == 'SUCCESS':
    db_name = dblogin[1][0].strip()
    db_user = dblogin[1][1].strip()
    db_pw = dblogin[1][2].strip()
    if flask.request.method == 'POST':
      fname = flask.request.form['fName']
      if fname:
        pj = Project()
        try:
          pj = json.loads(fname)
          try:
            #threading.Thread(target=updateProject, args=(db_name,db_user,db_pw,pj)).start()
            return Response(updateProject(db_name,db_user,db_pw,pj), direct_passthrough=True)

          except Exception, errtxt:
            sys.stdout.write(errtxt)
          #threading.thread.start_new_thread(updateProject,(db_name,db_user,db_pw,pj))
        except TypeError:
          sys.stdout.write("JSON conversion error...%s" % sys.exc_info()[0])
        except AttributeError:
          sys.stdout.write("JSON conversion error...%s" % sys.exc_info()[0])
  else:
    return 'Login failure.'
  pass

Nejpozoruhodnější je, že ‚návrat Response (......‘ je to, co vyřešil problém. Myslím, že.

Odpovězeno 21/02/2011 v 14:15
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more