Je „místní naše“ věc k použití v objektu modulů pod mod_perl2, nebo jen ve skriptech?

hlasů
1

Přizpůsobit své skripty k MP2, vyhnout se nutnosti jakýchkoliv obalů kompatibility a podobně, se říká, že jste měl deklarovat proměnné s použitím „local naše“ spíše než „my“. A co v modulech?

sub new
{
    local our $type = shift;
    local our $self = {};
    bless $self, $type;
}

Je to správně? Nebo by měl být ‚my‘, takže zbytek modulu může dostat na $ sebe za „use strict“?

Položena 03/02/2009 v 16:27
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
1

Budete určitě potřebovat my.

local ourRada se týká proměnné, které jsou globální ve svém modulu.

Odpovězeno 03/02/2009 v 16:33
zdroj uživatelem

hlasů
0

Také $ samo získá ve způsobech, jak $ _ [0] (Perl automaticky předřadí @_ s ním.)

Odpovězeno 03/02/2009 v 16:41
zdroj uživatelem

hlasů
5

local our je ošklivé konstrukt, který vám bude kousat v dlouhodobém horizontu.

Podívejte se na vlákno o Perlmonks pro další podrobnosti.

Odpovězeno 03/02/2009 v 17:52
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more